Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Physics Revision
Learning outcome:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Connections with FLO:
  • IS1A_K01
    ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się