Semester 1, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Biophysics

 
JBF-3-102-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1
-

Non-technical

 
JBF-3-101-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 3
-
JBF-3-104-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Biophysics

 
JBF-3-202-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Non-technical

 
JBF-3-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-
JBF-3-204-s 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 2
-

Semester 4, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Biophysics

 
JBF-3-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-403-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-404-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

 
JBF-3-402-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 5, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective subjects 5y HS

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student powinien wybrać jeden z dwóch proponowanych przedmiotów.

5
 
JBF-3-501-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
JBF-3-503-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 5
-

Semester 6, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Biophysics

 
JBF-3-601-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-602-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-604-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Biophysics

 
JBF-3-801-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
JBF-3-803-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
JBF-3-804-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective subjects

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z poniższej listy.
Za zgodą Opiekuna/promotora Student może wybrać dowolny(e) przedmiot(y) spoza listy proponowanych przedmiotów obieralnych i
realizować w dowolnym semestrze.

7
 
JBF-3-001-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JBF-3-002-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Experimental methods and computer modeling in biomechanics
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JBF-3-003-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-004-s 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-005-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Techniki membranowe i ich zastosowania
14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-006-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-007-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JBF-3-008-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
JBF-3-009-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-010-s 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 3
-
JBF-3-011-s 40 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 60 4
+
JBF-3-012-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
JBF-3-013-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JBF-3-014-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JBF-3-015-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-