Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Matematyczne metody w biofizyce
Course of study:
2018/2019
Code:
JBF-3-006-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cieślak Jakub (Jakub.Cieslak@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cieślak Jakub (Jakub.Cieslak@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać operacje matematyczne na wektorach oraz liczbach zespolonych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. Potrafi przedstawić problem w różnych układach współrzędnych i przechodzić pomiędzy nimi. BF3A_U01, BF3A_U03 Test,
Examination,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi rozwiązywać równania różniczkowe i całkowe wybranymi metodami. Student zna metody przybliżone i potrafi krytycznie ocenić jakość otrzymanych wyników. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. BF3A_U01, BF3A_U03 Test,
Examination,
Activity during classes
M_U003 Student potrafi wyznaczać wartości własne i funkcje własne wybranych operatorów. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. BF3A_U01, BF3A_U03 Test,
Examination,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna pojęcie wektora, pojęcie liczby zespolonej. Student wie w jakich zagadnieniach biofizycznych powinien stosować te pojęcia. BF3A_W01, BF3A_W02 Test,
Examination,
Activity during classes
M_W002 Student zna pojęcie równania różniczkowego i całkowego. Rozumie znaczenie określenia warunków brzegowych i początkowych. Zna metody rozwiązywania takich równań. BF3A_W01, BF3A_W02 Test,
Examination,
Activity during classes
M_W003 Student zna i rozumie pojęcie operatora, wie na czym polega składanie operatorów, umie przedstawić problem i opisać wybrane zjawiska w kategoriach operatorowych. BF3A_W01, BF3A_W02 Test,
Examination,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonywać operacje matematyczne na wektorach oraz liczbach zespolonych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. Potrafi przedstawić problem w różnych układach współrzędnych i przechodzić pomiędzy nimi. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązywać równania różniczkowe i całkowe wybranymi metodami. Student zna metody przybliżone i potrafi krytycznie ocenić jakość otrzymanych wyników. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wyznaczać wartości własne i funkcje własne wybranych operatorów. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki na gruncie fizyki. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna pojęcie wektora, pojęcie liczby zespolonej. Student wie w jakich zagadnieniach biofizycznych powinien stosować te pojęcia. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna pojęcie równania różniczkowego i całkowego. Rozumie znaczenie określenia warunków brzegowych i początkowych. Zna metody rozwiązywania takich równań. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie pojęcie operatora, wie na czym polega składanie operatorów, umie przedstawić problem i opisać wybrane zjawiska w kategoriach operatorowych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Matematyczne metody biofizyki

1. algebra wektorów, liczby zespolone
2. rachunek różniczkowy, elementy rachunku całkowego
3. równania różniczkowe
4. operatory, funkcje i wektory własne
5. równania różniczkowe cząstkowe,
6. szeregi
7. przestrzenie wektorowe

Auditorium classes:
Matematyczne metody biofizyki

1. Pojęcie wektora, operacje na wektorach, pojęcie liczby zespolonej, postać trygonometryczna liczby zespolonej, operacje na liczbach zespolonych

2. Układy współrzędnych: kartezjański, sferyczny, walcowy, transformacje między układami

3. Równania różniczkowe liniowe, jednorodne i inne, problem warunków brzegowych, warunków początkowych, równania całkowe

4. Pojęcie operatora, składanie operatorów, pojęcie zagadnienia własnego, wyznaczania wartości i funkcji własnych

5. Szeregi Furiera, transformata Furiera, Laplace’a, i inne, zastosowanie transformat

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in auditorium classes 14 h
Realization of independently performed tasks 42 h
Examination or Final test 3 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zostanie wystawiona na podstawie wyników egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa.
Ewentualne nieobecności zostaną usprawiedliwione jedynie poprzez zdanie (w formie kolokwium) odpowiedniej części materiału.
W przypadku niektórych zajęć dopuszczenie do nich może być warunkowane udokumentowanym opracowaniem wyznaczonych przez prowadzącego zagadnień.