Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Research Funding
Course of study:
2018/2019
Code:
JBF-3-402-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gondek Łukasz (lgondek@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. Presentation,
Participation in a discussion
Skills
M_U002 Potrafi przygotować – z pomocą Promotora – wniosek o grant naukowy. Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną - - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie doniosłość zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U002 Potrafi przygotować – z pomocą Promotora – wniosek o grant naukowy. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna źródła i zasady finansowania badań naukowych; orientuje się w podstawach procedur służących do pozyskiwania (i rozliczania) funduszy na potrzeby badań naukowych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
  1. Przegląd źródeł finansowania badań dostępnych dla doktorantów i młodych naukowców

    Omówione zostaną konkursy prowadzone dla młodych pracowników nauki oraz doktorantów przez NCN, MNiSW, FNP oraz UE.
    Koszty kwalifikowane, czas trwania, zasady konkursów, zasady rozliczania projektów, skład zespołu badawczego.

  2. Wnioski o finansowanie badań

    W ramach zajęć doktoranci przygotują szkic wystąpienia o grant lub stypendium. Doktoranci będą prezentować szkic, zawierający w szczególności kosztorys, wskazanie celu badań, motywacji, stanu wiedzy, metodologii oraz spodziewanych wyników.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na podstawie udziału doktoranta w dyskusjach oraz wygłoszonych referatów

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None