Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Didactics 4R
Course of study:
2018/2019
Code:
JBF-3-803-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Biophysics
Semester:
8
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Burda Kvetoslava (kvetoslava.burda@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Zdobywanie kompetencji zawodowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozwija swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). BF3A_K05, BF3A_K04 Work done within the framework of a practical placement
Skills
M_U001 Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. BF3A_U10, BF3A_U06 Work done within the framework of a practical placement
Knowledge
M_W001 Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. BF3A_W06, BF3A_W08 Work done within the framework of a practical placement
M_W002 Student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. BF3A_W06, BF3A_W08 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozwija swoje kompetencje zawodowe (naukowe i dydaktyczne). - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przekazać posiadaną wiedzę oraz posiada umiejętność oceny postępów grupy. - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi zdobywać, analizować i przekazywać wiedzę pozyskaną w oparciu o oficjalne dostępne źródła drukowane i internetowe. - - - - - - + - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć. - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia prowadzone zgodnie z przypisaniem Studenta do przedmiotów realizowanych na wydziałach AGH.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Doktorant uzyskuje zaliczenie w oparciu o rozliczenie godzin dydaktycznych zgodnie z przedstawionym kierownikowi Studiów Doktoranckich Biofizyki harmonogramem prowadzonych zajęć.

Zaliczenie w oparciu o harmonogram całoroczny zajęć dydaktycznych.

Prerequisites and additional requirements:

Ukończony kurs “Dydaktyka w fizyce i biofizyce” bądź aktualny udział w tych zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z zaleceniami osoby odpowiedzialnej za dany przedmiot, do którego zajęcia prowadzi Student.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Według bazy WoS.

Additional information:

Doktorant jest hospitowany przez wykładowcę, oceniany przez studentów oraz Wydziałowy System Kontroli Jakości Kształcenia.