Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
History of Ceramics
Course of study:
2018/2019
Code:
CCE-1-208-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło wiedzy odnoszącej do historii rozwoju Świata. CE1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie, że dzięki pracom inżyniera-specjalisty w dziedzinie konserwacji i rewitalizacji zabytków można obecnie podziwiać dzieła sztuki, jakimi jest hitoryczna ceramika. CE1A_K12 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U004 Student potrafi pozykiwać wiedzę na temat surowców używanych do wytwarzania historycznej ceramiki, miejsc, gdzie ona postała i technologii jej produkcji. CE1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod wytwarzania dawnej ceramiki i stosowanych do jej wytwarzania procesów technologicznych. Student potrafi wskazć metody badawcze pozwalające obecnie odpowiedzieć na pytanie: Z czego i w jaki sposób wytworzono historyczną ceramikę ? CE1A_W06 Test
M_W002 Student potrafi wskazać miejsca na Ziemii gdzie zrodziły sie poszczgólne gałęzie ceramiki i powiązać tą wiedzę z dostepnymi na tych terenach surowcami. CE1A_W08 Test
M_W003 Student rozumie potrzebę ochrony historycznej ceramiki, potrafi wskazać najbardziej destrukcyjne czynniki i sposoby ochrony ceramicznych zabytków. CE1A_W12 Activity during classes,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że dzięki działalności inżynierskiej czasami nawet nie zamierzonej, historyczna ceramiki stanowi obecnie cenne źródło wiedzy odnoszącej do historii rozwoju Świata. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie, że dzięki pracom inżyniera-specjalisty w dziedzinie konserwacji i rewitalizacji zabytków można obecnie podziwiać dzieła sztuki, jakimi jest hitoryczna ceramika. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U004 Student potrafi pozykiwać wiedzę na temat surowców używanych do wytwarzania historycznej ceramiki, miejsc, gdzie ona postała i technologii jej produkcji. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowana wiedzę z zakresu metod wytwarzania dawnej ceramiki i stosowanych do jej wytwarzania procesów technologicznych. Student potrafi wskazć metody badawcze pozwalające obecnie odpowiedzieć na pytanie: Z czego i w jaki sposób wytworzono historyczną ceramikę ? + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wskazać miejsca na Ziemii gdzie zrodziły sie poszczgólne gałęzie ceramiki i powiązać tą wiedzę z dostepnymi na tych terenach surowcami. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę ochrony historycznej ceramiki, potrafi wskazać najbardziej destrukcyjne czynniki i sposoby ochrony ceramicznych zabytków. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.
 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka, Zajęcia będą dotyczyć strozytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.
 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego, Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską,
 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu, Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej,
 6. Ceramika europejska, Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Przesledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedza się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznaja sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.
 7. Ceramika angielska, Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych,
 8. Fajanse i porcelana w Polsce Wykład będzie związany z historią produkcji Polskiej porcelany i fajansu. Zostaną omówiona historia produkcji fajansu i porcelany w manufakturach, które leżały na terenach dawnej Polski i które należa do terenów obecnej Polski.
 9. Metody badań ceramiki archeologicznej Na tym wykładzie studenci poznają odpowiedź na pytanie: Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię ?
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 30 h
Preparation for classes 3 h
Examination or Final test 5 h
Participation in fieldworks 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 2 h
Realization of independently performed tasks -12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ok=0,2obecność na wykładach+0,8kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na 20 godzinach wykładów jest obowiązkowa.

Recommended literature and teaching resources:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None