Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Wzornictwo ceramiczne
Course of study:
2018/2019
Code:
CCE-1-614-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa CE1A_K08 Activity during classes,
Test,
Completion of laboratory classes
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego CE1A_K09 Activity during classes,
Test,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. CE1A_U11 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych CE1A_W11 Activity during classes,
Oral answer,
Presentation,
Participation in a discussion,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych CE1A_W11 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student przestrzega podstawowych zasad ochrony wartości intelektualnej w zakresie wzornictwa + - + - - - - - - - -
M_K002 Student widzi przyszłość komercjalizacji rozwiaząń w zakresie wzornictwa ceramicznego + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować kształt wyrobu ceramicznego, dobrać rodzaj i materiał wykonanych na nim dekoracji oraz zbadać wybrane właściwości fizyko-chemiczne wykonanych przez siebie wyrobów. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu wzornictwa, która pozwala mu na projektowanie kształtu oraz dekoracji na wyrobach ceramicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu projektowania szkliw ceramicznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Wprowadzenie w tematykę zajęć – Wprowadzenie w tematykę wzornictwa w ceramice w ujęciu historycznym.
2.Szukanie inspiracji – Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy i wywołanie dyskusji związanej z tematem powstawania nowych produktowi wzorów, skąd się biorą pomysły i gdzie ich szukać.
3.Przedmiotowy i podmiotowy aspekt wzornictwa – Celem wykładów jest dostarczenie wiedzy dotyczącej tematyki wzornictwa w ceramice i projektowania z uwzględnieniem aspektów przedmiotowych i problemowych.
4.Podstawy ergonomii – Zastosowanie zasad ergonomii w wyrobach ceramicznych.
5.Podstawowe kryteria wymagane od nowych produktów – Kryteria stawiane nowym produktom. Analiza poprzez określenie ludzkich potrzeb, tendencji rynkowych, czy możliwości ich wykonania przy aktualnym stanie technologicznym. Kryteria jakości, bezpieczeństwa, zezwoleń prawnych i obowiązujących przepisów.
6.Rola projektanta w procesie rozwoju nowego produktu – Celem wykładów jest zwrócenie uwagi na rolę jaką pełni projektant, a jaką technolog w procesie tworzenia nowych produktów w zakładach ceramicznych. Przedstawienie problemów i płaszczyzn możliwych ich rozwiązań.

Laboratory classes:

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu praktyczne wprowadzenie studentów w zagadnienia powstawania wyrobów i dekoracji ceramicznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci zaprojektuję i wytworzą różnego rodzaju tworzywa i dekoracje szkliwne. Następnie wytworzone szkliwa naniosą na tworzywo dostępnymi technik aplikacji szkliw na wyroby ceramiczne. W trakcie trwania laboratoriów student nabierze praktycznych umiejętności projektowania szkliw, sposobu aplikacji oraz ich charakterystyki i oceny przydatności technologicznej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 10 h
Examination or Final test 20 h
Contact hours 5 h
Participation in laboratory classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks -5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,7K+0,3A

OK-OCENA KOŃCOWA
K-KOLOKWIUM ZALICZENIOWE
A-AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

Uzyskana liczba punktów przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Beata Bochińska, Iwona Palczewska Diagnoza stanu wzornictwa. IWP, 2008
O Wzornictwie Przemysłowym, definicje, procedury, korzyści. IWP
2. W. Telakowska i T. Reindal Problemy Wzornictwa Przemysłowego
3. J. Ginalski, M. Liskiewicz, J Seweryn  „Rozwój nowego produktu” ASP Kraków, 1994
4. B. Bochińska (red.), J. Ginalski (red. nauk.), Ł. Mamica, A. Wojciechowska  „Design management. Zarządzanie wzornictwem” IWP Warszawa
5. Bo Bergstrom „Komunikacja Wizualna”PWN 2008
6. Ewa Górska, Edwin Tytyk Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy WPW 1996
7.Jan Młodkowski – Aktywność wizualna człowieka, PWN 1998
8. A. Mączynska – Frydryszek – Psychofizjologia widzenia, ASP Poznań

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None