Uwagi:

  1. Zajęcia dydaktyczne
    Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW oraz Uchwałą Rady Wydziału Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej doktoranci zobowiązani są do 30 godzin dydaktyki rocznie. Zajęcia dydaktyczne mogą zostać zrealizowane w semestrze zimowym lub letnim.
  2. Przedmioty i kredyty
    Program studiów stanowią zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe (za praktyki zawodowe uznaje się prowadzenie zajęć dydaktycznych). Plan przedmiotów wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS na kolejny rok akademicki doktorant powinien złożyć do 10 września (doktoranci 1 roku do końca września). Decyzję o ewentualnych zamianach przedmiotów podejmuje każdorazowo kierownik studium doktoranckiego. Podczas 4-letnich studiów doktorant zobowiązany jest do uzyskania 30 punktów ECTS, niemniej studia stwarzają warunki do rozszerzenia programu do 45 punktów ECTS.
  3. Język studiów
    Przedmioty, których nazwy podane są w języku angielskim są prowadzone w tym języku.

Semester 1, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-103-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
JFI-3-104-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 3
-

Physics

 
JFI-3-102-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1
-

Elective sem. 1 or 2, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-101-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
+

Semester 2, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-
JFI-3-204-s 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 2
-

Physics

 
JFI-3-203-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Elective sem. 1 or 2, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 3, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective sem. 3, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-301-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFI-3-302-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Semester 4, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
JFI-3-402-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Physics

 
JFI-3-405-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
JFI-3-403-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective sem. 4, PhD

The rules for selecting groups/modules: Za zgodą Opiekuna student może wybrać dowolne inne przedmioty niż proponowane w grupie.

 
JFI-3-401-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 2
-
JFI-3-404-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 5, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective sem. 5, PhD

The rules for selecting groups/modules: Student powinien wybrać jeden z dwóch proponowanych przedmiotów.

5
 
JFI-3-501-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
-
JFI-3-502-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 5
-

Semester 6, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFI-3-603-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
JFI-3-602-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 8, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Physics

 
JFI-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

 
JFI-3-801-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-