Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Radiobiology and radiotherapy
Course of study:
2018/2019
Code:
JFM-2-208-DE-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Dozymetria i elektronika w medycynie
Field of study:
Medical Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Waligórski Michał (z5waligo@cyf-kr.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu FM2A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. FM2A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. FM2A_U02 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. FM2A_W02, FM2A_W01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. FM2A_W07 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. FM2A_W04 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie wpływ promieniowania jonizującego na pacjentów oraz personel medyczny i ma świadomość wpływu podejmowanych czynności na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie jaki wpływ na komórkę ma promieniowanie jonizujące. Potrafi wyjaśnić pojęcie śmierci komórki oraz zinterpretować krzywe przeżycia. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyjaśnić na czym polegają procesy naprawy uszkodzeń popromiennych, zna cykl komórkowy i rozumie jego rolę w radio- i chemioterapii. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat występowania i rozpoznawania nowotworów złośliwych. Student wie jakie są podstawowe metody leczenia nowotworów złośliwych, zna podstawowe założenia i techniki radioterapii. + - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna podstawowe pojęcia stosowane w radiobiologii i radioterapii. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna testy prognostyczne stosowane w radioterapii nowotworów złośliwych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Podstawowe wiadomości o występowaniu i rozpoznawaniu nowotworów złośliwych.
 2. Metody leczenia nowotworów złośliwych. Podstawowe założenia i techniki radioterapii.
 3. Pojęcie LPE. Wpływ promieniowania na komórkę. Pojęcie śmierci komórki. Krzywe przeżycia.
 4. Procesy naprawy uszkodzeń popromiennych. Cykl komórkowy i jego rola w radio- i chemioterapii. 5R radioterapii.
 5. Organizacja i promieniowrażliwość tkanek prawidłowych.
  Pojęcie względnej skuteczności biologicznej (WSB) i współczynnika wzmożenia tlenowego (WWT).
 6. Testy prognostyczne w radioterapii nowotworów złośliwych.
 7. Techniki leczenia napromienianiem najczęściej występujących nowotworów złośliwych
 8. Techniki konformacyjne leczenia nowotworów złośliwych. Perspektywy rozwoju radioterapii.
 9. Kolokwium zaliczeniowe

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 5 h
Participation in laboratory classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. A. Gasińska : Biologiczne podstawy radioterapii. AGH OEN, Kraków 2001
 2. A.Z. Hrynkiewicz (redakcja): Człowiek i promieniowanie jonizujące. WN PWN Warszawa 2001
 3. A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita (redakcja): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. ibid
 4. M. Nałęcz (redakcja): Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 –tom 9: Fizyka medyczna. AOW EXIT Warszawa 2002
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None