Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Didactics workshop
Course of study:
2018/2019
Code:
JFI-3-202-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Physics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wnęk Anna (wnek@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności pedagogicznych, poprzez wzajemne hospitacje prowadzonych zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych i dyskusja omawiająca aspekty ćwiczeń wymagające poprawy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zastosować w praktycznym nauczaniu zasady etyki. Wykazuje profesjonalizm, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne w procesie przekazywania wiedzy. FI3A_K01, FI3A_K03 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi zdefiniować zagadnienie fizyczne, przeprowadzić eksperyment fizyczny, spisać i udokumentować wyniki eksperymentu oraz przekazać innym (różnego typu) odbiorcom tę wiedzę. FI3A_U01, FI3A_U02
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizyki i potrafi ją przekazać w czasie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. FI3A_W03 Participation in a discussion
M_W002 student posiada wystarczającą wiedzę o procesie kształcenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych podpartą mocną znajomości fizyki ogólnej FI3A_W01
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zastosować w praktycznym nauczaniu zasady etyki. Wykazuje profesjonalizm, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne w procesie przekazywania wiedzy. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdefiniować zagadnienie fizyczne, przeprowadzić eksperyment fizyczny, spisać i udokumentować wyniki eksperymentu oraz przekazać innym (różnego typu) odbiorcom tę wiedzę. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizyki i potrafi ją przekazać w czasie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych. - - - - - - - - + - -
M_W002 student posiada wystarczającą wiedzę o procesie kształcenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych podpartą mocną znajomości fizyki ogólnej - - - - - - - - - - -
Module content
Workshops:
Wzajemne hospitowanie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych wraz z dyskusją

Warsztaty polegają na hospitowaniu zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych prowadzonych przez kolejnych studentów, a następnie, na omówieniu każdego przypadku, ze wskazaniem elementów procesu nauczania, które należy poprawić, bądź tych, na których należy się wzorować. Prowadzący zajęcia ma także możliwość ocenienia w praktyce umiejętności pedagogicznych oraz stopnia przygotowania studenta do zajęć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Workshops participation 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie bez oceny.
Wymagane uczestnictwo w co najmniej 12h zajęć.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość regulaminu studiów AGH.
Znajomość fizyki na poziomie adekwatnym do prowadzonych zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych.

Recommended literature and teaching resources:

Halliday D.,Resnick R., Walker J. “Podstawy fizyki” tom1-5, 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None