Semester 1, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-103-s 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8 45 3
-
BGG-1-104-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-106-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-107-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Mathematics

 
BGG-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

 
BGG-1-102-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGG-1-105-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGG-1-108-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-204-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGG-1-207-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGG-1-210-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

 
BGG-1-201-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Non-technical

 
BGG-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Other Basic

 
BGG-1-203-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-

Physics

 
BGG-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Foreign language B2; semestr 1/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGG-1-205-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGG-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGG-1-211-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGG-1-213-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
BGG-1-214-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-302-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGG-1-303-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGG-1-306-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGG-1-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Non-technical

 
BGG-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
BGG-1-304-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 4
+
BGG-1-310-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Physics

 
BGG-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Foreign language B2; semestr 2/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

0
 
BGG-1-308-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGG-1-309-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGG-1-311-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGG-1-312-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
BGG-1-314-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-411-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

 
BGG-1-405-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Other Basic

 
BGG-1-401-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-402-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-403-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGG-1-404-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGG-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 3
-
BGG-1-413-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Foreign language B2; semestr 3/3

The rules for selecting groups/modules: Z uwagi na moduły prowadzone w języku angielskim student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin na poziomie B2 w AGH z języka angielskiego lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGG-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-407-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-408-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-414-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-415-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

GeoEuropa 1

The rules for selecting groups/modules: student może wybrać DODATKOWO moduł za 5 ECTS

 
BGG-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
GeoEuropa 1
0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 120 5
-

Semester 5, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-504-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGG-1-506-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGG-1-539-s 45 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 90 4
+

Other Basic

 
BGG-1-538-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+

GeoEuropa 2

The rules for selecting groups/modules: student może wybrać DODATKOWO moduł za 6 ECTS

 
BGG-1-501-s
The module has not been published by the person responsible for it.
GeoEuropa 2
120 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 135 6
-

GiG_blok obieralny, semestr 5

The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 z 3 modułów

17
 

MODUŁ OBIERALNY_1/1

 
BGG-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
BGG-1-505-s 15 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
-
BGG-1-522-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

MODUŁ OBIERALNY_2/1

 
BGG-1-507-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGG-1-513-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
BGG-1-514-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

MODUŁ OBIERALNY_3/1

 
BGG-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
BGG-1-509-s 15 0 30 0 0 0 15 0 0 0 0 60 6
-
BGG-1-534-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Semester 6, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-602-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGG-1-604-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
BGG-1-605-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 2
+
BGG-1-629-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 4
-

Other Basic

 
BGG-1-601-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-606-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-1-623-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

GiG_blok obieralny, semestr 6

The rules for selecting groups/modules: student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

12
 

MODUŁ OBIERALNY_1/2

 
BGG-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGG-1-608-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGG-1-611-s 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
-

MODUŁ OBIERALNY_2/2

 
BGG-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-610-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGG-1-613-s 30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 60 4
+
BGG-1-616-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 3
-

MODUŁ OBIERALNY_3/2

 
BGG-1-634-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGG-1-639-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BGG-1-607-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-636-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
BGG-1-738-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 15
-

GiG_blok obieralny, semestr 7

The rules for selecting groups/modules: student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

15
 

MODUŁ OBIERALNY_1/3

 
BGG-1-702-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-718-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-732-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
-

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BGG-1-703-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-727-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

MODUŁ OBIERALNY_2/3

 
BGG-1-701-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 2
+
BGG-1-707-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGG-1-711-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
BGG-1-714-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Subject in English

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

 
BGG-1-704-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-705-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

MODUŁ OBIERALNY_3/3

 
BGG-1-706-s 30 0 21 0 0 0 0 0 0 0 9 60 4
+
BGG-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-731-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-739-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGG-1-746-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-