Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Creative thinking
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-104-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Module summary

Twórcze myślenie

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student zna podstawowe zasady pracy grupowej i komunikacji sprzyjające twórczemu myśleniu UX1P_K03 Involvement in teamwork
M_K002 Student posiada praktyczne doświadczenia pracy grupowej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem technik twórczego myślenia UX1P_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować techniki twórczego myślenia w odniesieniu do swojej pracy UX1P_U05 Activity during classes
M_U002 Student potrafi zaplanować proces rozwiązywania problemu w oparciu o techniki twórczego myślenia UX1P_U04 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych wymiarów twórczego myślenia UX1P_W05 Activity during classes
M_W002 Student zna techniki twórczego myślenia oraz ich praktyczne zastosowania UX1P_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student zna podstawowe zasady pracy grupowej i komunikacji sprzyjające twórczemu myśleniu - - - - - - - - + - -
M_K002 Student posiada praktyczne doświadczenia pracy grupowej skoncentrowanej na rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem technik twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować techniki twórczego myślenia w odniesieniu do swojej pracy - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi zaplanować proces rozwiązywania problemu w oparciu o techniki twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych wymiarów twórczego myślenia - - - - - - - - + - -
M_W002 Student zna techniki twórczego myślenia oraz ich praktyczne zastosowania - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

1. Wprowadzenie do twórczego myślenia oraz pracy zespołowej/ warsztatowej (2h)
- komunikacja i zasady pracy grupowej w procesie twórczego myślenia
- podstawowe wymiary twórczego myślenia
- korzyści i ograniczenia grupowych procesów twórczych
2. Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów (10h)
- trening twórczości – rozgrzewki umysłowe sprzyjające płynności, giętkości oraz oryginalności myślenia
- techniki oparte na procesie abstrahowania
- techniki oparte na procesie dokonywania skojarzeń
- techniki oparte na procesie myślenia przez analogię
- techniki oparte na procesie dokonywania transformacji
Prezentacja projektów własnych z wykorzystaniem technik twórczego myślenia (3h)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 15 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składa się udział w warsztatach oraz przygotowanie zespołowego projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Nęcka E., Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1998.
2. De Bono E., Sześć myślowych kapeluszy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
3. De Bono E., Umysł kreatywny, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
4. Bowkett S., Wyobraź sobie, że…, WSiP, Warszawa 2003.
5. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
6. Szmidt, K. J.: Trening kreatywności. HELION , Gliwice 2008.
7. Braun D: Podręcznik rozwijania kreatywności. Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2009.
8. Nisbett R. 2016. Mindeware. Narzędzia skutecznego myślenia. Sopot.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None