Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fashion studies
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-113-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
1
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. UX1P_K06 Activity during classes,
Essay,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. UX1P_U06 Essay,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. UX1P_W04 Essay,
Execution of a project
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. UX1P_W05 Essay,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji. W wykładach dużą rolę odgrywa strona wizualna, ilustrowane są one projekcjami pokazów mody najistotniejszymi dla jej historii. Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz kolokwium na ostatnim wykładzie.

Główne tematy poruszane na wykładach:

- Czym jest tak naprawdę moda i jak ją odczytywać? Jako formę autoekspresji? System komunikacji? Rodzaj sztuki? A może wyraz zbiorowej nieświadomości?

- Kiedy narodziła się moda? Najważniejsze momenty w historii mody.

- najwięksi wizjonerzy i największe ofiary mody: m.in. Yves Saint Laurent, Alexander McQueena, John Galliano

- awangarda i dekonstrukcja: Rei Kawakubo i japońska dekonstrukcja, Martin Margiela, brytyjscy rewolucjoniści francuskiego haute couture

- camp i postmodernizm w modzie

- moda a subkultury: od teddy boys do punku i steampunku

- moda a inne zjawiska kulturowe: wzajemne relacje

- przemysł modowy: produkcja, syndykaty, nowe technologie

- W jaki sposób działa współczesna moda? Ile w rzeczywistości kosztuje i kto na niej zarabia?

- tendencje modowe ostatnich lat: slow fashion kontra fast fashion, moda ekologiczna, trendy stylizacyjne

- moda w polskiej kulturze

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

- obecność na zajęciach: 20% (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)
- kolokwium zaliczeniowe – 80%

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Barthes R. 2013. The Language of Fashion, tr. A. Stafford, London, New York: Bloomsbury.
Blumer H. 2009. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, w: McNeil P. (ed.). 2009. Fashion: Critical and Primary Sources Volume 4: The Twentieth Century to Today. Oxford/New York: BERG.
Benaim L., 2014. Yves Saint Laurent, Wrocław: Bukowy Las.
Bruzzi S. 1997. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London: Routledge.
Entwistle J. 2000. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press.
Flügel J. 1930. The Psychology of Clothes, London: The Hogarth Press.
Fogg M. (red.). 2013. Historia mody, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Glogaza J., 2015. Slow fashion: modowa rewolucja, Kraków: Znak.
Hayward S. 2000. Cinema Studies: The Key Concept, London: Routledge.
Kuhn A. 1985. The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, London: Routledge.
Martin W. 2016. Naczelne z Park Avenue, tł. M. Zielińska, Kraków: Litera Nova.
Możdżyńska-Nawotka M. 2017. Moda i kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu..
Seymour S. 2008. Fashionable Technology. The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology, New York: Springer Wien.
Simmel G., Fashion, w: Levine D. (ed.). 1971. On Individuality and Social Forms, London: University of Chicago Press.
Sims J., 2014. 100 idei, które zmieniły modę uliczną, Top Mark Centre
Street S. 2001. Costume and Cinema. Dress Codes in Popular Film, London, New York: Wallflower
Szaradowski P. 2016. Francja elegancja – Z historii Haute Couture, Wydawnictwo Dolnośląskie.
Veblen T. 2008. Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Muza.
Westwood V., Kelly I., 2016. Vivienne Westwood, Wrocław: Bukowy Las.
Wilson E., 2016. Alexander McQueen. Krew pod skórą, Kraków.
Wilson E. 1985. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: Virago.
Žižek S. 2001. Przekleństwo fantazji, tł. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jowita Guja, Czy chciałbyś wyglądać jak robot? Wyobraźnia cyborgiczna w modzie, w: Człowiek w świecie maszyn. Wstęp do cyberkultury, red. Izabela Trzcińska, wyd. AGH (w druku)

Publikacje popularnonaukowe: relacje z wydarzeń modowych w tygodniku “Polityka”

Additional information: