Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
An introduction to cognitivism
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-210-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Module summary

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu w podstawowe pojęcia oraz zagadnienia kognitywistyki jako interdyscyplinarnej nauki zajmującej się badaniem procesów umysłowo-poznawczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji nowych technologii w odniesieniu do życia człowieka w aspekcie psychologicznym, społecznym, kulturowym. UX1P_K05, UX1P_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu w swojej pracy. UX1P_U02 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie mechanizmy neuromózgowe związane z uczeniem się. UX1P_W06 Test
M_W002 Student wie, jaki wpływ na różne funkcje mózgu mają nowe technologie. UX1P_W11 Test
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu ewolucji mózgu i jego adaptacji do wymagań środowiska. UX1P_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość konsekwencji nowych technologii w odniesieniu do życia człowieka w aspekcie psychologicznym, społecznym, kulturowym. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiego mózgu w swojej pracy. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie mechanizmy neuromózgowe związane z uczeniem się. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie, jaki wpływ na różne funkcje mózgu mają nowe technologie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu ewolucji mózgu i jego adaptacji do wymagań środowiska. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. 1. Kognitywistyka (Cognitive Science) jako nauka i przedmiot badań. Rozwój, podejścia, subdyscypliny, obszary badawcze [2 godz.]
  2. Ewolucja mózgu i co z tego wynika dla adaptacji człowieka do środowiska [2 godz.]
  3. Czy ludzki mózg różni się od komputera? [2 godz.]
  4. Jak uczy się ludzki mózg? Plastyczność mózgu i jej związek z uczeniem się [2 godz.]
  5. Spostrzeganie, pamięć i uwaga jako ważne procesy poznawcze [2 godz.]
  6. Mózg i emocje [2 godz.]
  7. Kontrowersje wokół wpływu nowych technologii na funkcjonowanie ludzkiego mózgu (syndrom fantomowych wibracji, app generation, uzależnienie high-tech)[2 godz.]
  8. Kognitywistka a rozwój badań nad sztuczną inteligencją. Podsumowanie wykładu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się:
- udział w wykładach;
- kolokwium zaliczeniowe z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa
1. Spitzer M., 2007, Jak uczy się mózg, Warszawa (s. 15-133).
2. Kurzweil R., 2013, Nadchodzi Osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Warszawa (rozdz. 3. Osiąganie możliwości obliczeniowych ludzkiego mózgu; rozdz. 4. Uzyskanie „oprogramowania” ludzkiej inteligencji).
4. Damasio A., Błąd Kartezjusza, Poznań (wydanie dowolne); Część 1.
5. Oatley K., Jenkins J., Zrozumieć emocje (rozdz. 5. Mózgowe mechanizmy emocji), Warszawa.
6. Small G., Vorgan G., 2011, Imózg. Jak przetrwać technologiczną przemianą współczesnej umysłowości, Poznań.
7. Carr N., 2012, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice.
6. Bostrom N., 2016, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice: Helion.

Literatura dodatkowa
1. Wilson R., Keil F. (1999). The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. Boston: MIT Press. Dostępna online: http://www.aiai.ed.ac.uk/project/oplan/documents/1999/1999-MITECS.pdf
2. Hickok G. (2016). Mit neuronów lustrzanych. Kraków: Copernicus Center Press.
3. Hohoł M. (2017). Wyjaśnić umysł (wyd. 2). Kraków: Copernicus Centre Press.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ptaszek G., Ogonowska A. (red.), 2013, Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków.
Ptaszek G., 2014, Medialna wielozadaniowość w świetle badań psychologicznych, w: Człowiek – Technologia – Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Ptaszek G., Ogonowska A. (red.), Kraków.
Ptaszek G., Ogonowska A. (red.), 2014, Człowiek – Technologia – Media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, Kraków.

Additional information:

None