Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Public statistics workshop
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-225-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Wałaszek Monika (M.Walaszek@stat.gov.pl)
Academic teachers:
mgr Wałaszek Monika (M.Walaszek@stat.gov.pl)
Module summary

Zgodny z opisem

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. UX1P_K01 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. UX1P_U10 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. UX1P_U10 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji UX1P_W06 Activity during classes,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Student posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w tym zakresie, posiada umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań oraz umie przewidzieć ich skutki. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować interesujące go zestawienia liczbowe oraz opisy analityczne danych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie samodzielnie przygotować wizualizację danych oraz dokonać wstępnej analizy danych poprzez np. rankingi. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zdobędzie podstawową wiedzę o zasobach statystyki publicznej. Nauczy się samodzielnie poruszać po witrynie GUS oraz Urzędów Statystycznych w celu zdobycia poszukiwanych informacji - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
  1. Zasoby statystyki publicznej

    Głównym celem jest pozyskanie umiejętności samodzielnego poruszanie się po witrynie GUS oraz Urzędów statystycznych dla znalezienia interesujących go informacji. Pozyskanie i prezentacja informacji ze zbiorów Banku Danych Lokalnych, wyjaśnienia poziomów agregacji danych, możliwe sposoby wyszukiwania i pobierania danych; omówienie możliwości generowania interesujących użytkownika informacji odnalezienia, znaczenia uwag metodologicznych i ich umiejscowienia. Wykorzystanie narzędzi z Dziedzinowych Baza Wiedzy.

  2. Portal Geostatystyczny

    Głównym celem jest prezentacja funkcji portalu Geostatystycznego oraz sposobów prezentowania danych. Drugim celem jest prezentacja funkcjonalności narzędzia STRATEG

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation for classes 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z warsztatu jest ocena z aktywności na zajęciach 20% oraz w 80% z samodzielnego projektu mającego charakter praktyczny.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

http://stat.gov.pl/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

brak