Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social Media
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-242-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Myśliwiec Maciej (maciekm@agh.edu.pl)
Module summary

zgodny z opisem

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych UX1P_K01 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. UX1P_K05 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. UX1P_U05 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U002 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. UX1P_U06 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. UX1P_U06 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. UX1P_W06 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. UX1P_W02 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych - - - - - - - - + - -
M_K002 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. - - - - - - - - + - -
M_W002 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
Społeczności wirtualne

Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza w najnowszymi trendami w komunikacji w social media, zarówno w zakresie komunikacji prywatnej, jak i biznesowej i organizacyjnej. W czasie zajęć uczestnicy będą analizować case studies marek obecnych na wszystkich kanałach social media, jakie mogą być wykorzystywane do komunikacji. Równocześnie zapoznają poznają zasady i sposoby doboru grupy docelowej dla komunikacji, tworzenia strategii przekazu oraz badania jej skuteczności.
Oprócz narzędzi reklamowych uczestnicy poznają także narzędzia niezbędne do monitorowania obecności w sieci i reagowania na wyzwania i zagrożenia.

Blok 1:
Wprowadzenie do strategii social media (2 godziny)
W tym bloku analizie zostanie poddany proces tworzenia strategii dla kanałów social media. Będziemy odpowiadać na pytania:
• Czym jest strategia i jak definiujemy proces planowania strategii.
• Czy firma w swojej strategii marketingowej potrzebuje oddzielnej strategii na
kanałów social media? I dlaczego?
• Jak powinien wyglądać proces tworzenia strategii dla social media – kiedy powinien
zostać rozpoczęty i jak długo trwać.
• Jakie relacje powinna mieć strategii social media z pozostałymi strategiami:
marketingową lub on-line
• Kiedy warto tworzyć social media wykorzystując zasoby firmy, a kiedy potrzebna jest
agencja.
• Jakie są kluczowe kroki potrzebne do zbudowania strategii social media (cele, grupa
docelowa, zaangażowanie, harmonogram, budżet, wskaźniki)

Blok 2:
Analiza grupy docelowej. Narzędzia wykorzystywane w badaniach grupy docelowej (2 godziny)
W czasie tego bloku studenci zostaną zapoznani z metodami badawczymi przydatnymi do analizy grupy docelowej. W czasie zajęć studentom przedstawione zostaną jakościowe i ilościowe metody badawcze zarówno w aspekcie socjologicznym jak i z punktu widzenia badań marketingowych.
W tej części skupimy się na case’ach z Polski i Świata. Równocześnie słuchacze analizować będą kampanie w social mediach stosując poznane wcześniej narzędzia i wskaźniki oraz przygotują wstępne założenia swoich przyszłych kampanii.

Blok 3:
Facebook (2 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają funkcjonalności Facebooka w zakresie:
• Informacje ogólne i obecne trendy: profil użytkownika, edgerank, rodzaje
contentu,
Możliwości wykorzystania: profile, fanpage, grupy, eventy, aplikacje.
• Budowanie zaangażowania i ‘czytanie’ społeczności – storytelling, real-time,
budowanie społeczności.
• Formaty i narzędzia reklamowe

Blok 4:
Instagram (1 godzina)
W tym bloku słuchacze poznają platformę Instagram w zakresie:
• Funkcjonalności
• Narzędzia – wtyczki wspierające – Repost, Boomerang, Statigram, Instaplace,
Instaweather).
• Reklama na Instagramie
• Integracja z Facebookiem? Co daje użytkownikowi?
• Case studies Polska i Świat.

Blok 5:
Twitter (0,5 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają platformę Twitter w zakresie:
• profil użytkownika, funkcjonalności
• hasztagi, budowanie zaangażowania
• zdjęcia/GIFy
• Twitter Analytics
• Twitter Ads

Blok 6:
YouTube (0,5 godziny)
W tym bloku słuchacze poznają platformę YouTube w zakresie:
• Podstawowe funkcjonalności: kanał, edycja ustawień,
• Konto prywatne a konto firmowe.
• Case Studies z YT – Polska i Świat.
• Reklama na YT
• Regulamin YT
• Integracja YT z innymi social mediami.

Blok 7:
Google Analytics a Social Media (0,5 godziny)
W tej części zajęć zajmiemy się analizą Google Analitycs i funkcjonalnościami przydatnymi do analizy impactu social media.
• Dane w Google Analitycs.
• Liczba wizyt, odsłon, czas wizyty, współczynnik odrzuceń
• współczynnik konwersji, definicja i przykłady.
• Odbiorcy – demografia, zainteresowania, zachowania na witrynie
• Pozyskiwanie – kanały dotarcia, źródła, media

Blok 8:
Pozycjonowanie w Social Media (1 godzina)
W tym bloku przeanalizujemy jak tworzyć treści w social media tak aby pozycjonowały się w wyszukiwarkach i budowały zasięg marki. Będziemy się skupiać na następujących kwestiach:
• Czym jest Content Marketing?
• Jak przeprowadzić analizę słów kluczowych
• Jak stworzyć dobrą treść? Jak określić jej cel?
• Czym jest Długi Ogon?
• Content Marketing, Social Media i SEO – jak dobrze budować to razem?
• Czy warto pisać samemy czy warto zatrudnić copywritera?
• Czy warto budować content viralowy?

Blok 12:
Monitoring Internetu (0,5 godziny)
W tym bloku poznamy narzędzia do monitorowania internetu, przygotujemy projekty i będziemy analizować jak można je wykorzystać do obsługi social media.
• Po co monitorować?
• Programy do monitorowania: Brand24.pl, Sentione.pl
• Konfigurowanie projektu
• Analizowanie danych
• Badanie społeczności
• Reagowanie na feedback

Blok 13:
Satysfakcja klienta: (1 godzina)
W tej części zajęć zajmiemy się relacjami z klientem, budowaniem dobrej obsługi w social media i reagowaniem na kryzysy
• Customer Experience
• Analiza interakcji na linii klient-firma/organizacja, będąca połączeniem percepcji klienta
dotyczącej fizycznych aktywności organizacji stymulowanych zmysłów klienta i
wywołanych u klienta emocji.
• Kryzysy w Social Media

Blok 14:
NGO w Social Media (1 godzina)
• Nie tylko działania komercyjne
• Budowanie społeczności wokół idei
• Współpraca na linii NGO-Biznes w Social Media
• Zbiórki pieniężne i pozyskiwanie sponsorów
• Wolontariat w social media

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 29 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1. obecność na zajęciach;
2. praca w zespołach, polegająca na opracowaniu kampanii w social media, budującej społeczność wirtualną wokół wybranego tematu;
3. aktywność na zajęciach, oceniana przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:
• Barney D., Społeczeństwo sieci, Warszawa, 2008.
• Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, Warszawa 2008.
• Castells M., Galaktyka Internetu, Poznań, 2004.
• Castells M., Teoria społeczeństwa sieci, Kraków, 2012.
• De Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa, 2001.
• Filiciak M., Hofmokl J., Tarkowski A., Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Warszawa 2012.
• Godin S. Plemiona 2.0. Zostań internetowym przywódcą, Gliwice 2009.
• Halligan B., Shah D. Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Gliwice 2010.
• Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.
• McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa, 2004.
• Scott D. M., Nowe zasady marketingu i PR, Warszawa 2007.
• Scott D.M., Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
• Shuen A. Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Gliwice 2009.
• Qualman E., Socialnomics, Wiley, New Jersey 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

2010. „Kryzys definicyjny pojęć ‘znajomości’ i ‘przyjaźni’ w kontekście serwisów networkingowych” w: Piotr Setlak i Piotr Szulicha (red.) „Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe”. Tarnobrzeg: Wydawnictwo PWSZ w Tarnobrzegu, str. 323-338

2010. „Portale społecznościowe: czy są miejscem występowania zjawisk społecznych”
w: Janusz Mucha (red.) „Nie tylko Internet. Nowe media, przyroda i ‘technologie społeczne’ a praktyki kulturowe”. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS,
str. 140-149

2009. „Jednostka w społeczeństwie realnym i wirtualnym” w: Ignacy S. Fiut (red.) „Idee i Myśliciele. Tożsamość – Podmiot – Komunikowanie”. Kraków: Wydawnictwa AGH, str. 37-54

2008. „Wpływ Internetu i nowych mediów na kulturę i otoczenie człowieka”
w: Agnieszka Szewczyk i Ewa Krok (red.). „Fenomen Internet”. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, str. 173-181

Additional information:

–brak