Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-247-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Module summary

Podczas warsztatów uczestnicy poznają wybrane metodologie i techniki wspierające efektywną pracę oraz narzędzia i aplikacje ułatwiające codzienną realizację zadań i projektów (także grupowych).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie wybrać i wykorzystać najskuteczniejsze dla siebie narzędzia i metody. UX1P_K03 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K002 Rozumie, że w celu efektywnego zarządzania zadaniami i czasem wymagane jest nieustanne poszerzanie wiedzy i modyfikowanie/udoskonalanie wykorzystywanych procedur i systemów. UX1P_K04 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody i techniki wspierające efektywną pracę oraz przedstawić ich założenia podczas dyskusji. UX1P_U01 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi skonfigurować i wykorzystać wybrane narzędzia i aplikacje odwołując się do metod i technik poznanych na zajęciach. UX1P_U04 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat wybranych metod i technik wspierających efektywną i produktywną pracę. UX1P_W04 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat wyszukiwania i wdrażania narzędzi i aplikacji wspierających efektywną pracę i komunikację z członkami zespołu. UX1P_W10 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie wybrać i wykorzystać najskuteczniejsze dla siebie narzędzia i metody. - - - - - - - - + - -
M_K002 Rozumie, że w celu efektywnego zarządzania zadaniami i czasem wymagane jest nieustanne poszerzanie wiedzy i modyfikowanie/udoskonalanie wykorzystywanych procedur i systemów. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane metody i techniki wspierające efektywną pracę oraz przedstawić ich założenia podczas dyskusji. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi skonfigurować i wykorzystać wybrane narzędzia i aplikacje odwołując się do metod i technik poznanych na zajęciach. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Uczestnik kursu posiada wiedzę na temat wybranych metod i technik wspierających efektywną i produktywną pracę. - - - - - - - - + - -
M_W002 Ma wiedzę na temat wyszukiwania i wdrażania narzędzi i aplikacji wspierających efektywną pracę i komunikację z członkami zespołu. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi metodami i technikami wspierającymi efektywną pracę. Uczestnicy kursu poznają również wybrane narzędzia i aplikacje, które mogą pomóc im w różnych obszarach codziennego działania (m. in. w planowaniu, zarządzaniu zadaniami i projektami oraz komunikacji z zespołem projektowym).

Pierwsza część kursu będzie koncentrowała się na pojęciach związanych z produktywnością i efektywnością oraz metodach i technikach, które ułatwiają zarządzanie zadaniami. Uczestnicy zidentyfikują nawyki i działania, które utrudniają im utrzymanie uwagi podczas pracy. Porozmawiamy m.in. o metodologi GTD (Getting Things Done) oraz diecie informacyjnej i cyfrowym minimalizmie w czasach otaczającego nas nieustannie szumu informacyjnego.

Druga część warsztatów będzie przeglądem wybranych przez prowadzącego narzędzi i aplikacji, które mogą wspierać produktywną pracę na co dzień.

Przedstawione zostaną narzędzia i techniki ułatwiające:

 • zarządzanie zadaniami/projektami indywidualnie,
 • zarządzanie zadaniami/projektami w zespole,
 • zaawansowaną konfigurację kalendarza,
 • efektywną obsługę email’a,
 • tworzenie i organizowanie notatek,
 • organizację plików cyfrowych i analogowych,
 • planowanie i ewaluację dnia (lub innych okresów),
 • automatyzację procesów między narzędziami.

Wybrane narzędzia, które zostaną omówione podczas kurus:

 • todoist (listy zadań, zarządzanie projektami),
 • trello (zarządzanie projektami),
 • slack / twist (komunikacja w zespole),
 • google calendar (współpraca w zespole),
 • notion (tworzenie ładnych wizualnie notatek),
 • dropbox / google drive / icloud (organizacja plików w chmurze),
 • gmail (zaawansowane filtry, reguły, ustawienia),
 • scanbot (digitalizowanie dokumentów, tworzenie pdf),
 • pocket (prywatna baza odnośników, repozytorium),
 • typeform / google forms (tworzenie ankiet),
 • zapier (automatyzacja, łączenie narzędzi),
 • wybrane rozszerzenia do przeglądarek internetowych.

Porozmawiamy także o tym, w jaki sposób pracować nad swoim “systemem produktywności” i gdzie szukać inspiracji przydatnych w jego rozwijaniu.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach, aktywność oraz wykonywanie ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Zaleca się przyniesienie na drugie i trzecie zajęcia własnych laptopów i smartfonów (nie jest to warunek konieczny, ale z pewnością ułatwi wykonywanie ćwiczeń uczestnikom warsztatów).

Recommended literature and teaching resources:

Literatura (dla zainteresowanych tematem):

 • Allen, D., Waśko, Z., & Helion. (2016). Getting things done czyli Sztuka bezstresowej efektywności: Bestseller Davida Allena. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Carr, N. G., & Rojek, K. (2013). Płytki umysł: Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Covey, S. R., Majewska-Opiełka, I., & Dom Wydawniczy Rebis. (2017). 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Duhigg, C., Guzowska-Dąbrowska, M., Woydyłło, E., & Dom Wydawniczy PWN. (2014). Siła nawyku: Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.
 • Duhigg, C., Minakowska-Koca, B., & Wydawnictwo Naukowe PWN. (2018). Mądrzej, szybciej, lepiej: Sekret efektywności. Warszawa: PWN.
 • Ferriss, T., & Doroba, A. (2011). 4-godzinny tydzień pracy: Uwolnij się od schematu od 9.00 do 17.00 : dołącz do niezależnych finansowo. Warszawa: MT Biznes.
 • Kotarski, R. (2017). Włam się do mózgu. Warszawa: Altenberg.
 • Laloux, F., Konieczniak, M., & Studio Emka. (2016). Pracować inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • McKeown, G., Lipa, M., & MT Biznes. (2015). Esencjalista: Mniej ale lepiej. Warszawa: MT Biznes.
 • Newport, C., Jeżewski, W., & Studio Emka. (2018). Praca głęboka: Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Pink, D. H., Wojtaszczyk, A., & Studio Emka. (2012). Drive: Kompletnie nowe spojrzenie na motywację. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Rock, D., Siegel, D. J., Gomola, A., & Dom Wydawniczy REBIS. (2018). *Twój mózg w działaniu: Strategie pokazujące, jak walczyć z rozproszeniem, odzyskiwać koncentrację i pracować mądrzej przez cały dzień. *Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Sinek, S., Waśko, Z., & Wydawnictwo Helion. (2013). Zaczynaj od dlaczego: Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. Gliwice: Helion.
 • Śliwiński, M. (2017). 10 kroków do maksymalnej produktywności czyli Jak zapanować nad chaosem życia codziennego i skutecznie zarządzać czasem! + praktyczne przykłady z aplikacji Nozbe. Gdynia: Nozbe Michał Śliwiński.
 • Tracy, B., Waszkiewicz, M. J., MT Biznes., & WAMEX Marian-Jozef Waszkiewicz. (2017). Zjedz tę żabę!: 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania. Warszawa: MT Biznes.
 • Żmigrodzki, M., & Grupa Wydawnicza Helion. (2018). Zarządzanie projektami dla początkujących: Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Dodatkowe materiały (odnośniki do artykułów, blogów, filmy, pliki PDF) zostaną udostępnione uczestnikom podczas zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional information:

Michał Badura – do niedawna związany zawodowo ze startupem tech-HR HCM Deck, w którym stał na czele zespołu odpowiedzialnego za działania marketingowe oraz wdrażał rozwiązania ułatwiające komunikacje i zarządzanie projektami. Podczas studiów przez 5 lat współtworzył Centrum Mediów AGH – kolektyw kreatywny, który urósł do rangi największej organizacji studenckiej AGH oraz zdobył tytuł najlepszych mediów studenckich w Polsce. Zarządzając organizacją Michał odpowiadał m. in. za rekrutację, komunikację wewnętrzną, integrację członków oraz działania promocyjne. Jest także pomysłodawcą Kina AGH oraz założycielem Koła Naukowego BRAND, które zrzesza osoby zainteresowane marketingiem internetowym. Od 2017 roku pomaga w organizacji spotkań EBMASTERS w Krakowie. Projektuje także strony internetowe oraz tworzy chatboty, które automatyzują komunikację marek przez Messengera.