Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-305-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kopyść Paweł (kopysc.pawel@gmail.com)
Academic teachers:
Kopyść Paweł (kopysc.pawel@gmail.com)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Service design
2) Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
3) Smart community, smart city

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie zachowania człowieka, umiejetnie identyfikuje jego potrzeby, umie komunikować i prezentować własne pomysły i projektowane rozwiązania, umie współpracować w grupie. UX1P_K01, UX1P_K04, UX1P_K03, UX1P_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność definiowania wymagań i założeń projektowych, doboru właściwych kolorów, kształtów i symboli w celu zaprojektowania zrozumiałego interfejsu użytkownika oraz umiejętność wizualizacji danych w sposób umożliwiający łatwą i trafną interpretację danych i wyciągnięcie wniosków UX1P_U06, UX1P_U01, UX1P_U02, UX1P_U03, UX1P_U04, UX1P_U05 Examination,
Activity during classes,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna etapy procesu projektowania, techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach projektowania interfejsów. Student zna również aktualne style i wzorce projektowe, szablony interfejsu aplikacji mobilnej i jego składowych. UX1P_W02, UX1P_W03 Examination,
Presentation,
Project,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Student zna podstawowe heurystyki dotyczące użyteczności i ergonomii. UX1P_W04 Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie zachowania człowieka, umiejetnie identyfikuje jego potrzeby, umie komunikować i prezentować własne pomysły i projektowane rozwiązania, umie współpracować w grupie. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność definiowania wymagań i założeń projektowych, doboru właściwych kolorów, kształtów i symboli w celu zaprojektowania zrozumiałego interfejsu użytkownika oraz umiejętność wizualizacji danych w sposób umożliwiający łatwą i trafną interpretację danych i wyciągnięcie wniosków - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna etapy procesu projektowania, techniki i narzędzia wykorzystywane na różnych etapach projektowania interfejsów. Student zna również aktualne style i wzorce projektowe, szablony interfejsu aplikacji mobilnej i jego składowych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe heurystyki dotyczące użyteczności i ergonomii. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii

1. Proces projektowania.
a. Najczęściej stosowane podejścia do procesu projektowania
b. Etapy procesu projektowania
c. Etap analizy potrzeb, określenia wymagań i założeń
i. Cele projektowanego systemu
ii. Użytkownicy, ich problemy i potrzeby
iii. Specyfikacja funkcjonalności
iv. Kontekst użycia
v. Ograniczenia projektowe
2. Znaczenie kolorów, kształtów, fontu i proporcji w projektowaniu użytecznych i ergonomicznych interfejsów użytkownika
3. Przykładowe techniki i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu interfejsów
a. Techniki, różnice i ich zastosowanie (przypadki użycia, szkice, storyboards, przepływy użytkownika, makiety niskiego i wysokiego poziomu, prototypowanie)
b. Narzędzia, różnice i ich wykorzystanie (narzędzia do diagramów, narzędzia do szkicowania, narzędzia do makiet, narzędzia do prototypowania)
4. Przykładowe style i wzorce projektowe (np. Microsoft Usability Guidelines, Metro Style, Material Design, iOS Design Guidelines).
5. Projektowanie aplikacji mobilnych.
6. Projektowanie stron i aplikacji internetowych:
a. Strony i aplikacje internetowe,
b. Responsive vs Adaptive Web Design,
c. Device Agnostic Approach.
7. Projektowanie systemów informacyjnych i wizualizacja danych.
8. Ewaluacja i analiza heurystyczna:
a. Etap ewaluacji w procesie projektowania,
b. Heurystyki i analiza heurystyczna.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 79 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in project classes 30 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę składać się będzie ocena z egzaminu, obecność studenta na zajęciach, aktywność studenta w trakcie zajęć oraz ocena projektu przygotowanego w grupach w ramach POWER 3,5.

Prerequisites and additional requirements:

Wstęp do projektowania interfejsów.

Recommended literature and teaching resources:

The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web, Jesse James Garret, ISBN: 0735712026
Don’t Make Me Think, Steve Krug, ISBN: 0321344758

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W latach 2009-2011 pracował w YPI Consulting początkowo jako PR&IT Manager, następnie jako Prezes Zarządu. W latach 2011-2012 zajmował się doradztwem strategicznym w Cempel Consulting. Od 2012 roku pracuje w SoInteractive SA, gdzie na stanowisku Senior UX Designer jest odpowiedzialny za UX/UI Design oraz projektowanie koncepcji kreatywnych i gamifikacji dla klientów z całego świata.

Autor publikacji naukowych o tematyce użyteczności oraz user experience. Współtwórca interfejsów aplikacji nagradzanych na międzynarodowych konferencjach w tym CeBIT i UPnP. Pomysłodawca i redaktor bloga ‘KrainaBiznesu.pl’ łączącego User Experience, Service Design oraz Consulting.

Analiza stron internetowych poprzez zastosowanie Microsoft Usability Guidelines, Paweł Kopyść, Kraków 2011
Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych, Paweł Kopyść, Kraków 2014

Additional information:

None