Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Smart community, smart city
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-309-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
3
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Service design
2) Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
3) Smart community, smart city

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest przygotowany samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. UX1P_K06 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Project
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. UX1P_U09, UX1P_U02, UX1P_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Project
M_U002 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranych metod badawczych UX1P_U05 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania UX1P_W08 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Activity during classes,
Project
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych UX1P_W05 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Project
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych we współczesnym społeczeństwie. UX1P_W06 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest przygotowany samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranych metod badawczych + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych we współczesnym społeczeństwie. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Smart Community, Smart City

Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach smart community. W ramach wykładu wprowadzającego wdrożymy perspektywę socjotechnologiczną: traktując współczesne miasta jako maszyny społeczne, zdefiniujemy smart city i wskażemy na aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Spojrzymy również na miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab i jej znaczenie dla badań socjologicznych we współczesnym mieście.

Project classes:
Smart Community, Smart City

  1. Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy socjologicznej w rozwiązaniu realnych problemów związanych z kształtowaniem smart community. W tym celu w ramach projektu semestralnego studenci otrzymają zestaw studiów przypadków z realnymi problemami do rozwiązania. Zostaną one zdefiniowane przez instytucje partnerskie Wydziału Humanistycznego. W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji z zakresu strategii komunikacyjnych oraz metodologii.
  2. Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz strategii i praktyk związanych z kształtowaniem komunikacji w środowisku miejskim. W ramach warsztatu studenci nabywają umiejętności budowania skutecznej komunikacji o charakterzespołecznym i medialnym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 103 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in project classes 28 h
Contact hours 4 h
Completion of a project 14 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 10%
wykonanie projektu 90% (w ramach POWER 3.5).

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Allwinkle, S., Cruickshank, P., 2011. Creating Smart-er Cities: An Overview. Journal of Urban Technology 18,
1–16.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T., 2013. Living Labs, Innovation Districts and Information Marketplaces:
A Systems Approach for Smart Cities. Procedia Computer Science 16, 668–677.
Winters, J.V., 2011. WHY ARE SMART CITIES GROWING? WHO MOVES AND WHO STAYS*. Journal of
Regional Science 51, 253–270.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doświadczenie zawodowe:
2009 – wiceprezes, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok,
2001-2008 trener organizacji pozarządowych, pracownik organizacji;
2005-2008 prezes, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok;

Publikacje:
Gądecki, Jacek, Mateusz Kucz i Szymon Ukleja. 2011. Współpraca. Diagnoza współpracy
między jednostkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi województwa kujawsko-pomorskiego.Toruń: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych,Tłok.
Gądecki, Jacek. 2009. Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu. Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka ukazała się w serii Monografie Humanistyczne, FNP.
Gądecki, Jacek. 2008. Rekonstruując tożsamość dzielnicy – próby gentryfikacji Bydgoskiego
Przedmieścia. [w:] Miasto, miejsce znaczące. Toruń: Galeria Sztuki Wozownia, s. 28-36.
Gądecki, Jacek. 2007. Architektura i przemoc: od getta do gated community.
[w:] Radosław Sojak (red.). Szara strefa przemocy-szara strefa transformacji? Przestrzenie
przymusu. Toruń: Wydawnictwo UMK, s. 257-268

Additional information:

Moduł projektowy Smart Community koncentruje się na budowaniu świadomych i uzgodnionych decyzji
w sprawie wykorzystania technologii jako katalizatora do rozwiązywania potrzeb społecznych
i gospodarczych w skali lokalnej. W trakcie wykładów, zajęć projektowych i warsztatów Studenci i Studentki
będą konstruować rozwiązania na realne problemy określonych wspólnot (np. w skali sąsiedztwa,dzielnicy
gminy).
Koncepcja smart city wskazuje na konieczność budowania mądrych (smart) wspólnot lokalnych, w których
zarówno władze, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy rozumieją potencjał technologii informacyjnych i świadomie decydują o ich zastosowaniu do zmian w swoim otoczeniu.
W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji.