Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Programming methodology and techniques Databases
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-401-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Mąsior Mariusz (masior@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość języka XML, jako podstawowego formatu elektronicznej wymiany danych w działalności gospodarczej. UX1P_K01 Examination
M_K002 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów semantycznych i ekstrakcji wiedzy w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. UX1P_K05 Examination
Skills
M_U001 Student potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem. UX1P_U01 Test
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z artykułów naukowych, podręczników i opracowań dotyczących technologii semantycznych. UX1P_U06 Examination
M_U003 Student potrafi posługiwać się różnymi metodami reprezentacji wiedzy na poziomie abstrakcji danych, metadanych, ontologii i reguł, potrafi dobrać odpowiednią metodę do zadanego problemu. UX1P_U05 Examination
Knowledge
M_W001 Student zna język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie dokumentów w tym języku, zgodnych z istniejącymi standardami (schematami). UX1P_W01 Examination
M_W002 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat modelowania wiedzy w systemach semantycznych z użyciem języków RDF, RDFS, OWL UX1P_W03 Examination
M_W003 Student orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych technologii Sieci Semantycznej UX1P_W09 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość języka XML, jako podstawowego formatu elektronicznej wymiany danych w działalności gospodarczej. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli i znaczenia systemów semantycznych i ekstrakcji wiedzy w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi utworzyć dokument XML poprawny składniowo i zgodny z zadanym schematem. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje z artykułów naukowych, podręczników i opracowań dotyczących technologii semantycznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi posługiwać się różnymi metodami reprezentacji wiedzy na poziomie abstrakcji danych, metadanych, ontologii i reguł, potrafi dobrać odpowiednią metodę do zadanego problemu. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna język XML w stopniu pozwalającym na tworzenie dokumentów w tym języku, zgodnych z istniejącymi standardami (schematami). - - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat modelowania wiedzy w systemach semantycznych z użyciem języków RDF, RDFS, OWL - - - + - - - - - - -
M_W003 Student orientuje się w obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych technologii Sieci Semantycznej - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

1. Elektroniczna wymiana danych.
2. Język XML i standardy opisu struktury dokumentów XML.
3. Wprowadzenie do technologii Sieci Semantycznej.
4. Reprezentacja metadanych za pomocą RDF i RDFS.
5. Metody składowania i przetwarzania wiedzy semantycznej.
6. Ontologie w Sieci Semantycznej.
7. Metody inżynierii ontologii.
8. Zastosowania technologii semantycznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 102 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in project classes 30 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

• Podstawowa znajomość programowania strukturalnego oraz baz danych.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Recommended literature and teaching resources:

1. P. Kazienko, K. Gwiazda: XML na poważnie, Helion 2002.
2. G. Antoniou, F. van Harmelen: A Semantic Web Primer, 2nd Edition, MIT Press, 2008.
3. P.Hitzler, M.Kroetsch, S.Rudolph: Foundations of Semantic Web Technologies, Chapman & Hall/CRC, 2009.
4. J. Hebeler, M. Fisher, R. Blace, A. Perez-Lopez: Semantic Web Programming, Wiley Publishing Inc., 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. M. Mąsior, B. Ziółko, D. Skurzok, T. Jadczyk: Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy. Studia Informatica 2011 vol. 32 no. 2B, s. 349–357.
2. B. Ziółko, D. Bochniak, G. Jankowski: Neural network application for automatic decisions in Poker. Journal of Applied Computer Science 2012 vol. 20 no. 1, s. 119–127.

Doświadczenie praktyczne:
Bartosz Ziółko jest współzałożycielem i prezesem spin-offu – Techmo sp. z o.o. oraz wiceprzewodniczącym rady nadzorczej VoiceFinder sp.

Additional information:

None