Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Projektowanie interfejsów
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-404-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Skórski Tomasz (skorski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Skórski Tomasz (skorski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer UX1P_K03, UX1P_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. UX1P_U01, UX1P_U02, UX1P_U03 Activity during classes,
Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów UX1P_W03, UX1P_W12 Activity during classes,
Project
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty UX1P_W04 Activity during classes,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w ramach grupy, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność doboru i wykorzystania narzędzi do prototypowania, umie wykorzystywać narzędzia i metod UX Design. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady dotyczące wykorzystania metod UX, zasady tworzenia person, zasady tworzenia Experience Journey, zasady tworzenia scenariuszy użycia, metody ewaluacji projektów - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi ewaluować projekty - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Projektowanie interfejsów

 • Paper prototyping
 • Experience Journey
 • Techniki tworzenia wymagań projektowych
 • User scenario, user story w projektowaniu
 • Prototoypowanie i projektowanie aplikacji w środowisku cyfrowym
 • Narzędzia do prototypowania rozwiązań cyfrowych
 • Krytyka designu i Design studio

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in laboratory classes 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

60% – realizacja zadań domowych
40% – publiczna prezentacja prostego projektu i odpowiedzi na pytania
oceniającego (indywidualnie lub w grupach, w zależności od wielkości
rocznika

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:
 • Designing for Digital Age, Kim Goodwin
 • About Face 4, Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin
 • Narratologia, Paweł Tkaczyk
 • Dizajn dla realnego świata, Victor Papanek
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak.