Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Startup and PR
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-407-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Rakowski Michał (rakowskimichal@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Rakowski Michał (rakowskimichal@gmail.com)
Module summary

Jak zadbać o wizerunek swojej firmy technologicznej. Praktyczne podstawy PR

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu przygotowania elementów strategii komunikacji UX1P_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Student potrafi napisać komunikat prasowy do mediów. UX1P_U09 Project
M_U002 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. UX1P_U07, UX1P_U09 Case study
M_U003 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. UX1P_U07, UX1P_U09 Case study
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia zw. z prowadzeniem projektu public relations UX1P_W07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu przygotowania elementów strategii komunikacji - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi napisać komunikat prasowy do mediów. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. - - - - - - - - + - -
M_U003 Student potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z analizowanych branżowych case studies i wykorzystać je w pracy w PR. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia zw. z prowadzeniem projektu public relations - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

1. Dobry wizerunek startupu? Najpierw zadbaj o swój (elementy personal branding)
2. Wejście na rynek – od czego zacząć?
3. Tworzenie strategii komunikacji
4. Media vs. Owned Media (blogi, media społecznościowe i in.) vs. Bought Media (reklama)
5. Jak rozmawiać z dziennikarzami, czyli „(Oldschool) media relations is not dead”
6. IR (Investor relations) – co zrobić, aby zdobyć inwestora?
7. Go global – czy to naprawdę możliwe?
8. Etyka w public relations

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 12 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
  • aktywność na zajęciach (10%)
  • wykonanie projektu grupowego (40%)
  • wykonanie projektu indywidualnego (40%)
  • dodatkowe nieobowiązkowe aktywności, np. referat (10%)
Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Nieobowiązkowe:

  • Stareva, Iliiyana. 2018. Inbound PR. The PR Agency’s Manual to Transforming Your Business with Inbound, Hoboken, New Yersey, John Willey & Sons
  • Łaszyn, Adam, 2015, Media i Ty. Jak zarządzać kontaktem osobistym z dziennikarzami, Warszawa, Wydawnictwo: Message House
  • Praca zbiorowa. 2011. Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Warszawa, Związek Firm Public Relations
  • Wojcik, Krystyna. 2015. Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa, Wolters Kluwert SA
  • Stolarczyk, Andrzej. 2011. Etyka w public relations, w: Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków (praca zbiorowa), Warszawa, Związek Firm Public Relations
  • Lloyd, John. 2015. Journalism and PR: News Media and Public Relations in the Digital Age, Londyn, I.B.Tauris & Co Ltd, Reuters Institute, Oxford University.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prowadzący: Michał Rakowski – senior manager w warszawskiej agencji PR Profeina. Specjalizuje się w promowaniu startupów technologicznych, fintechów, międzynarodowych wydarzeń. Absolwent Wydziału Humanistycznego AGH i Uniwersytetu Warszawskiego.