Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-408-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Academic teachers:
dr Rudnicki Seweryn (sew.rudnicki@gmail.com)
Module summary

Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer UX1P_K05 Presentation
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. UX1P_U01, UX1P_U05 Presentation,
Project
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. UX1P_U06, UX1P_U09, UX1P_U03, UX1P_K07 Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. UX1P_W06, UX1P_W07 Presentation,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student potrafi zastosować koncepcję modelu biznesowego do projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać dane na temat potrzeb użytkowników w procesie projektowania innowacyjnych produktów i usług. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i wie jak zastosować koncepcję modelu biznesowego do analizy działalności przedsiębiorstw i innych organizacji. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów zasad tworzenia modeli biznesowych, czyli jednej z najbardziej wpływowych metodyk pracy nad rozwojem innowacji biznesowych (i nie tylko), przydatną także w analizie ich funkcjonowania na rynku i zarządzaniu przedsięwzięciami. Siłą tego stosowanego przez wiele wiodących przedsiębiorstw i start-upów podejścia jest prostota, praktyczność, elastyczność, zorientowanie na analizę potrzeb klientów i dostarczanie pożądanej przez nich wartości oraz znajdowanie źródeł przychodów. W trakcie zajęć studenci nie tylko poznają zasady i przykłady tworzenia modeli biznesowych, ale także będą pracowali nad modelami własnych przedsięwzięć.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Workshops participation 15 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oddanie projektu wykorzystującego matrycę modeli biznesowych i jego prezentacja w trakcie zajęć.
Ocena projektu 60% ocena prezentacji 40%.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Osterwalder A., Pigneur Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: OSF.

Osterwalder, A. (2012). Tools for Business Model Generation. Wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda. http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2875

Strycharz, J. (2013). Szablon modelu biznesowego i mapa empatii jako narzędzia zarządzania potencjałem rynkowym. W: S. Rudnicki (red.). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (s. 21-31).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012). Społeczny wymiar innowacji. Zarządzanie Publiczne, 2 13-23.

Rudnicki S. (red.). (2013). Komercjalizacja wiedzy. Praktyczny podręcznik dla przedstawicieli nauk społecznych. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Additional information:

None