Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-414-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Madura Michał (michal.madura@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Madura Michał (michal.madura@gmail.com)
Module summary

Technologie innowacji

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. UX1P_K07 Project,
Activity during classes
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. UX1P_K06 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. UX1P_U02 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. UX1P_W04 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - - - - - - + - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur w procesie projektowania i wdrażania innowacji. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego w zakresie wpływu innowacji społcznych na zmianę i ma umiejętność ich prezentacji. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania w odniesieniu do projektowania i wdrażania innowacji społecznych. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

 1. Inteligentne szczoteczki, łyżki i lodówka na arbuzy
  Wstęp do zajęć:
  - zarysowanie programu,
  - określenie zasad zaliczenia,
  - przedstawienie uczestników oraz prowadzącego,
  - wstęp koncepcyjny,
  - dyskusja.
 2. Innowacje, czyli co?
  Na zajęciach porozmawiamy o innowacyjności – czym jest, jak można ją definiować. Czy innowacja może się skończyć, a jeśli tak, to jak ją wtedy nazwać? Spróbujemy wspólnie zarysować trendy jakie znaleźć można w świecie nowych technologii oraz ocenić ich przydatność.
  Na koniec porozmawiamy o tym, czy Polska jest krajem sprzyjającym innowacjom.
 3. Jak tworzyć innowacyjne produkty?
  Na zajęciach porozmawiamy o procesie projektowym. Spróbujemy zastanowić się w jaki sposób powstają nowe rozwiązania i produkty. Będziemy też mówili o sposobach zarządzania projektami, a w związku z tym nie zabraknie kilku obcobrzmiących terminów.
 4. Innowacja, to rozwiązanie problemu.
  Część ostatnich zajęć to prezentacja projektów zaliczeniowych, wcześniej jednak porozmawiamy o problemach, na które możemy znaleźć rozwiązanie dzięki technologii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenie podlega:

 • Udział w ćwiczeniach projektowych (30%)
 • Aktywność podczas zajęć (30%)
 • Projekt zaliczeniowy (40%)
Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Afeltowicz, Ł, Pietrowicz, K. (2013). Maszyny społeczne: wszystko ujdzie, o ile działa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Blank Steve, 2013, Podręcznik startupu: budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Business Model Canvas Explained. Dostęp: https://youtu.be/QoAOzMTLP5s
Cook Liz, Project Management Phases and Processes. Źródło: https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_63.htm
Floridi Luciano, The Information Society and Its Philosophy: Introduction to the Special Issue on “The Philosophy of Information, its Nature and Future Developments”. Dostęp: http://www.philosophyofinformation.net/publications/pdf/tisip.pdf
Lombardo Todd, Fundamentals of Experience Design. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=1y5uPRfXdKY
Norman Don, The three ways that good design makes you happy. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=RlQEoJaLQRA
Rudnicki, S. (red.) (2011). Nowe perspektywy: nauki społeczne dla gospodarki. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
Rudnicki, S. (red.) (2013). Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.
Wicha Marcin. Design, czyli co? ‘’To straszne, że słowo design zostało zawłaszczone przez drogie szczotki i krzesła’’. Dostęp: http://weekend.gazeta.pl/weekend1,138262,17693850,Design__czyli_co____To_straszne__ze_slowo_design_zostalo.html

Źródła internetowe:
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report
https://hbr.org/topic/innovation
https://innovation.mit.edu
Wszystkie źródła internetowe dostępne były 9 września 2016 roku.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

Michał Madura – PR Manager Studia EDISONDA – zawodowo zajmuje się robieniem dobrego wrażenia. Człowiek orkiestra – kręci, pisze i rozmawia z ludźmi. Z wykształcenia socjolog, absolwent Wydziału Humanistycznego AGH. Współpracował z agencjami reklamowymi, portalami internetowymi i tradycyjnymi mediami. Jest współtwórcą wielu akcji i wydarzeń związanych z muzyką, nowymi technologiami oraz użytecznością. Prywatnie miłośnik kryminałów, dobrej muzyki i miejskich spacerów.