Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
To be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-418-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Badura Michał (kontakt.michalbadura@gmail.com)
Module summary

Studenci podczas zajęć dowiedzą się, jak wygląda proces projektowania chatbotów dla platformy Messenger i stworzą swojego chatbota.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Docenia wartość znajomości kultury w procesie projektowania interakcji z chatbotem oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę w procesie projektowania mapy interakcji. UX1P_K06 Project,
Activity during classes
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. UX1P_K07 Project,
Activity during classes
Skills
M_U002 Potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach metody i techniki w procesie projektowania i wdrażania chatbotów, a także ma umiejętność prezentacji efektów pracy. UX1P_W02 Involvement in teamwork,
Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania chatbotów w ramach platformy Messenger. UX1P_W04 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Docenia wartość znajomości kultury w procesie projektowania interakcji z chatbotem oraz potrafi wykorzystywać tę wiedzę w procesie projektowania mapy interakcji. - - - - - - - - + - -
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych i ma świadomość znaczenia innowacji społecznych dla rozwoju społecznego i ich wpływu na zmianę społeczną. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U002 Potrafi wykorzystywać poznane na zajęciach metody i techniki w procesie projektowania i wdrażania chatbotów, a także ma umiejętność prezentacji efektów pracy. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania chatbotów w ramach platformy Messenger. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z procesem tworzenia chatbotów dla platformy Messenger – jednego z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, będącego częścią ekosystemu Facebook’a.

W pierwszej części zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie, dlaczego w ostatnich miesiącach powstaje tak wiele chatbotów na Messengerze oraz dlaczego będzie ich coraz więcej. Zaprezentowane zostaną możliwości, zastosowania i przykłady chatbotów oraz narzędzia umożliwiające bezpłatne tworzenie chatbotów bez znajomości języków programowania.

W drugiej części uczestnicy samodzielnie stworzą mapę interakcji chatbota, zaprojektują jego elementy oraz nauczą się praktycznej obsługi jednego z narzędzi do tworzenia chatbotów. Podczas pracy z narzędziem przedstawione zostaną jego najważniejsze funkcje, m. in. sposoby automatycznej dystrybucji i segmentowania treści, ustawienia automatycznych odpowiedzi na konkretne frazy wpisywane przez użytkowników oraz możliwości analityczne.

Plan zajęć przewiduje także przedstawienie uczestnikom listy wskazówek i dobrych praktyk, które mogą być przydatne podczas projektowania, tworzenia i promowania chatbotów. Przedstawione zostaną także strony i społeczności, które umożliwiają szukanie inspiracji, wskazówek i pomocy związanej z omawianą tematyką. Warsztaty zakończą się krótką prezentacją stworzonych podczas zajęć chatbotów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Completion of a project 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach, aktywność oraz wykonywanie ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Warunek konieczny: posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook.

Recommended literature and teaching resources:

Pomoce naukowe w formie:

  • artykułów,
  • poradników,
  • dokumentacji,
  • odnośników,
  • prezentacji,

będą sukcesywnie przedstawiane i udostępnione uczestnikom podczas zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional information:

Michał Badura – do niedawna związany zawodowo ze startupem tech-HR HCM Deck, w którym stał na czele zespołu odpowiedzialnego za działania marketingowe oraz wdrażał rozwiązania ułatwiające komunikacje i zarządzanie projektami. Podczas studiów przez 5 lat współtworzył Centrum Mediów AGH – kolektyw kreatywny, który urósł do rangi największej organizacji studenckiej AGH oraz zdobył tytuł najlepszych mediów studenckich w Polsce. Zarządzając organizacją Michał odpowiadał m. in. za rekrutację, komunikację wewnętrzną, integrację członków oraz działania promocyjne. Jest także pomysłodawcą Kina AGH oraz założycielem Koła Naukowego BRAND, które zrzesza osoby zainteresowane marketingiem internetowym. Od 2017 roku pomaga w organizacji spotkań EBMASTERS w Krakowie. Projektuje także strony internetowe oraz tworzy chatboty, które automatyzują komunikację marek przez Messengera.