Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Video game projecting: plot prototyping
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-419-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
4
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Maj Krzysztof M. (kmmaj@agh.edu.pl)
Module summary

Praca nad flowchartem fabularnym charakterystycznym dla wstępnego etapu produkcyjnego gry, symulująca styl i metody pracy narrative designera w gamedevie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student umie wykonać flowchart fabularny uwzględniający specyfikę nielinearnego scenariusza medium interaktywnego z obsługą wyborów użytkownika UX1P_U06, UX1P_U04, UX1P_U10, UX1P_U05 Activity during classes
M_U002 Student umie umie pracować zespołowo nad projektowaniem rozwoju rozgałęzionych systemów narracyjnych UX1P_U01 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna główne zasady projektowania nielinearnych fabuł w grach wideo UX1P_W04 Execution of a project
M_W002 Zna główne programy pomocne w prototypowaniu flowchartu fabularnego UX1P_W04 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student umie wykonać flowchart fabularny uwzględniający specyfikę nielinearnego scenariusza medium interaktywnego z obsługą wyborów użytkownika - - - - - - - - + - -
M_U002 Student umie umie pracować zespołowo nad projektowaniem rozwoju rozgałęzionych systemów narracyjnych - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna główne zasady projektowania nielinearnych fabuł w grach wideo - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna główne programy pomocne w prototypowaniu flowchartu fabularnego - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Warsztaty służyłyby wprowadzeniu do użytkowania podstawowych programów przydatnych w narrative designie, w tym w szczególności w prototypowaniu fabuły gry wideo. Studenci poznaliby podstawy użytkowania takich programów, jak Twine, Axure RP8, CeltX i podobne, a także nauczyli się, jak w praktyce przekładać pomysł scenariusza gry wideo na akceptowalny w procesie produkcji prototyp fabularny (flowchart). Istotną częścią warsztatów byłby też krótki przegląd różnic w pisaniu fabuły książkowej czy filmowej względem projektowania interaktywnej fabuły gry wideo (linearnej oraz nielinearnej).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 11 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia będzie stworzenie całą grupą flowchartu fabularnego akceptowalnego we wstępnym etapie produkcyjnym gry wideo na podstawie skoordynowanej pracy w chmurze.

Prerequisites and additional requirements:

Atutem będzie zainteresowanie grami wideo, w szczególności tymi o charakterze fabularnym (jednak niewyłącznie RPG) i/lub innymi mediami interaktywnymi.

Recommended literature and teaching resources:

Wszystkie teksty będą udostępniane przez prowadzącego w miarę potrzeb Studentom w formacie *.pdf. Zaznajomienie z nimi jest zalecane w szczególności dla osób z niewielkim doświadczeniem w analizie gier wideo.

Piotr Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków: Universitas 2016.
Jim Bizocchi, The Role of Micronarrative in the Design and Experience of Digital Games
Mikael B. Skov, Peter Bøgh Andersen, Designing Interactive Narratives

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Krzysztof M. Maj, Słowo gra znaczy świat. Przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji, „Teksty Drugie” 2017, nr 3, ISSN: 0867-0633, ss. 192-209
— Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie” 2015, nr 3, ISSN: 0867-0633, ss. 368-394.
— Jeden, by wszystkimi rządzić. Świat transmedialny (transmedial world) a uniwersum Wiedźmina, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2017, nr 2, ss. 11-28.

Additional information:

Podczas pracy nad projektem symulowane będzie autentyczne środowisko pracy nad preprodukcją projektu fabularnego gry wideo (praca w chmurze + zarządzanie projektem w aplikacji do zarządzania pracą zespołową i zdalną).