Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-509-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
5
Profile of education:
Practical (P)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
licencjat Szczepaniak Sebastian (skszczepaniak@gmail.com)
Academic teachers:
licencjat Szczepaniak Sebastian (skszczepaniak@gmail.com)
Module summary

Do uzupełnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. UX1P_K05 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i metodologiczną do opisu, analizy i interpretacji procesów związanych z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowoczesnych technologii. UX1P_U01, UX1P_U02 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych UX1P_U09 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat społecznych, gospodarczych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w zakresie koncepcji ukazujących wpływ nowoczesnych technologii na rynek i aktorów społecznych UX1P_W06, UX1P_W12 Test,
Activity during classes
M_W002 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną potrzebną do opisu i analizy zmian zachodzący we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i medialnych. UX1P_W08 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student umiejętnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną i metodologiczną do opisu, analizy i interpretacji procesów związanych z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach pod wpływem nowoczesnych technologii. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę na temat społecznych, gospodarczych i innych pozatechnicznych uwarunkowań w zakresie koncepcji ukazujących wpływ nowoczesnych technologii na rynek i aktorów społecznych - - - - - - - - + - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną i metodologiczną potrzebną do opisu i analizy zmian zachodzący we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii informatycznych i medialnych. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
Internet(wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”

Zagadnienia realizowane podczas zajęć :
1. Gospodarka oparta o wiedzy – jak nowoczesne technologie zmieniają rynek i aktorów społecznych. Translacje innowacji.
2. Teoria Aktora-Sieci – wprowadzenie teoretyczne w kontekście ICT
3. Informatyka społeczna – o współodczuwaniu systemów społecznych i informatycznych. Internet bez struktur społecznych.
4. Technologizacja życia codziennego – Personalizacja i inwigilacja (BigData), Internet Rzeczy i jego społeczno-kulturowe implikacje.
5. Sharing economy – zajęcia z projektem praktycznym

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Workshops participation 30 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 28 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

80% kolokwium zaliczeniowe
20% aktywny udział w zajęciach

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. The Network Society: from Knowlegde to Policy – rozdział I Manuela Castellsa pod tym samym tytułem, Dostęp:
http://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf
Global Innovation Index, Dostęp:
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf

2. Bruno Latour. Splatając na nowo to co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Universitas 2010 – wstęp Krzysztofa Abriszewskiego.
The Network Society: from Knowlegde to Policy – rozdział II Gustavo Cardoso Societies in Transition to the Network Society, Dostęp: http://www.umass.edu/digitalcenter/research/pdfs/JF_NetworkSociety.pdf

3. Social Informatics Diagram. Dostęp: http://www.social-informatics.org/uploadi/editor/1158776249plakat%20ENG1.pdf

Kurosu T. (2010). In Search of a Paradigm of Socio-Informatics : On Socio-Informatics and Social Informatics, Dostęp: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007730202

4. Steffens M. iBeacon, retail-beacon for the future, Dostęp: http://www.livewallconcepts.com/blog/ibeacon-retail-beacon-for-the-future
Królewski J., M. Baluś.(2013). E-marketing. Współczesne Trendy: WN PWN , rozdział V – Usability i User Experience, rozdział XVII – Z technologią za pan brat.
5. Warden P. (2011). Big Data Glossary. Sebastopol: O’Reilly Media.

6. McKinsey Global Institute. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, Dostęp: http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights%20and%20pubs/MGI/Research/Technology%20and%20Innovation/Big%20Data/MGI_big_data_full_report.ashx

  • dodatkowa literatura zostanie udostępniona podczas zajęć
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Doświadczenie zawodowe pozaakademickie:
Jarosław Królewski – Dyrektor Zarządząjący i współtwórca HG Intelligence S.A oraz platformy
Synerise.com. Współtwórca spółek budujących oprogramowanie B2B wspierające i realizujące zagadnienia Business Intelligence oraz propagujących idee IoT. Pomysłodawca oraz współautor bestsellerowej książki E-Marketing, wydanej w 2013 nakładem PWN. W ramach pracy zawodowej od 2006 r. związany z branżą internetową. Zawodowo brał udział w projektach dla takich marek jak: Procter&Gamble(global campaigns), BrunoBanani, XX by Mexx, Mota-Engil, RWE, Lubella, Warka, Nutricia, Polkomtel, Nutricia, Play, Muzodajnia, Tchibo, Microsoft, Construction, Valvex, Energa, Bayer HealthCare, Avon, Hitachi, PO, Golpla, HIPP, Terravita, Silesia Travel, Crunchips, Felix, Replay, Crispers, Puma, European Sociological Association, UncleBens, AGH, AlmaMarket, Neckermann, Payback, Maspex SA, Polski Lek SA, Money.pl, TVN SA, Jafar SA, Tymbark SA, Polski Lek SA, Tiger, Gino Rossi SA, E-muzyka SA, Simple Creative Products.

Additional information:

None