Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Inteligent systems
Course of study:
2018/2019
Code:
HUX-1-602-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Social Informatics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Długosz Mirosława (mmd@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Długosz Mirosława (mmd@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium dedykowane jest studentom zainteresowanym metodami sztucznej inteligencji. Jego celem jest przygotowanie prac licencjackich w obszarze systemów inteligentnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. UX1P_K04, UX1P_K03, UX1P_K05 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. UX1P_U05 Presentation,
Scientific paper
M_U002 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. UX1P_U06 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. UX1P_W09 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. UX1P_W10 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W003 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. UX1P_W04 Activity during classes,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w zakresie poszerzania swej wiedzy o wpływ technologii komputerowych na społeczeństwo. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student w oparciu o poznane teorie posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod badawczych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna etyczne techniki pozyskiwania danych oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna koncepcje teoretyczne na temat przemian zachodzących we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym pod wpływem technologii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię oraz potrafi w oparciu o nie wyjaśnić procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminarium służy przygotowaniu prac licencjackich dotyczących szeroko rozumianych zagadnień związanych z tematyką sztucznej inteligencji. Zagadnienia te mają stanowić punkt wyjścia do przygotowywanych przez Uczestników seminarium pracy dyplomowych.

Ponadto seminarium będzie obejmować omówienie przygotowania pracy licencjackiej:

  • reguły przygotowania prac;
  • metodologia badań;
  • etapy pracy badawczej i projektowej;
  • dokumentowanie pracy;
  • redagowanie pracy, edytory tekstowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 21 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Seminarium kończy się zaliczeniem na ocenę. Składowe oceny:

  • prezentacja 20%
  • aktywność na zajęciach 20%
  • wstępne opracowanie dot. wybranej tematyki badawczej: przegląd literaturowy (w semestrze zimowym) 60%
  • zaawansowanie prac badawczych (w semestrze letnim) 60%
Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura będzie podana w zależności od zainteresowań uczestników seminarium.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

-