Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Interdisciplinary Seminar on Complex Systems
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-033-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kułakowski Krzysztof (kulakowski@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Na seminarium omawiamy przykłady układów złożonych z różnych dziedzin.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin IS1A_W01, IS1A_W06 Activity during classes
Skills
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu IS1A_U03, IS1A_U02, IS1A_W06, IS1A_U05, IS1A_U01 Scientific paper
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej IS1A_W01, IS1A_W06 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi IS1A_W01, IS1A_W06 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student umie podjąć dyskusję na tematy dotyczące układów złożonych z różnych dziedzin - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student umie ocenić złożoność dyskutowanego problemu - - - - - + - - - - -
M_U002 Student umie zastosować pojęcie złożoności przyczynowej - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma kontakt z problemami interdyscyplinarnymi - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Prezentacje na wybrane tematy
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zasady zaliczania zajęć (patrz również: informacje dodatkowe):
Nota z wystąpienia:
treść merytoryczna 0-5 pkt
forma wystąpienia 0-3 pkt
dyskusja 0-2 pkt
5 pkt – dost; 6 pkt – +dost; 7 pkt – db; 8 pkt – +db; 9-10 pkt – bdb.
Na notę ma także wpływ udział w dyskusjach dotyczących cudzych wystąpień.
Własna prezentacja powinna być przysłana prowadzącemu 24 godziny przed wystąpieniem.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem anglojęzycznej literatury specjalistycznej

Recommended literature and teaching resources:

Literaturę dla każdego tematu proponuje prowadzący przedmiot.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

J. Malinowski, J. W. Kantelhardt and K. Kułakowski, Deterministic ants in labirynth – information gained by map sharing, IJMPC 24 (2013) 1350035.
K. Kułakowski, P. Gronek and A. Dydejczyk, How many parameters to model states of mind? Proc. 27th European Conference on Modelling and Simulation ©ECMS, Webjørn Rekdalsbakken, Robin T. Bye, Houxiang Zhang (Editors), Aalesund 2013.
M. Rybak and K. Kułakowski, Competing of Sznajd and voter dynamics in the Watts-Strogatz network, Acta Phys. Pol. B 44 (2013) 1007.
K. Malarz, K. Kułakowski, Mental ability and common sense in an artificial society, Europhysics News 45 /4 (2014) 20.
P. Gawroński, M. Nawojczyk, K. Kulakowski, Opinion formation in an open system and the spiral of silence, Acta Phys. Pol. A 127 (2015) A-45.
M. J. Krawczyk, P. Gronek, M. Nawojczyk, K. Kułakowski, If others jump to the queue front, how long I will wait?, Acta Phys. Pol. A 127 (2015) A-95.
K. Kułakowski, K. Malarz, M. J. Krawczyk, Heavy context dependence – decisions of underground soldiers, Proc 29th European Conf. on Modelling and Simulation, Albena, V. M. Mladenov, P. Georgieva, G. Spasov, G. Petrova (Eds.)
P. Gawroński, M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Emerging communities in networks – a flow of ties, Acta Physica Polonica B 46 (2015) 911.
M. J. Krawczyk, M. de Castillo Mussot, E. Hernandez-Ramirez, G. Naumis and K. Kułakowski, Heider balance, asymmetric ties and gender segregation, Physica A 439 (2015) 66.
S. Wongkaew, M. Caponigro, K. Kułakowski, A. Borzi, On the control of the Heider balance model, Eur. Phys. J. Special Topics 224 (2015) 3325.
M. Pomorski, M. J. Krawczyk, J. Kwapień, K. Kułakowski, and M. Ausloos, Inferring cultural regions from correlation networks of given names, Physica A 445 (2016) 169.
K. Malarz, A. Kowalska-Styczeń, K. Kułakowski, Perspective research ‘human and work’ in artificial working group modeled by bi-layer cellular automaton with hysteretic rule, SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International 92 (2016) 179.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Authors as vehicles of scientific memes, IJMPC 27/10 (2016) 1650110.
K. Malarz, K. Kułakowski, Game of collusions, Physica A 457 (2016) 377.
M. J. Rybak, K. Malarz, K. Kułakowski, Competing contact processes in the Watts-Strogatz network, EPJB 89 (2016) 145.
F. Hassanibesheli, L. Hedayatifar, P. Gawroński, M. Stojkow, D. Żuchowska-Skiba and K. Kułakowski, Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance, Physica A 468 (2017) 334.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, Paradox of integration, Physica A 468 (2017) 409.
M. J. Krawczyk, S. Kałużny, K. Kułakowski, A small chance of paradise – equivalence of balanced states, EPL 118 (2017) 58005.
J. Toruniewska, K. Kułakowski, K. Suchecki and J. A. Hołyst, Coupling of bond- and site-ordering in the coevolution voter model, PRE 96 (2017) 042306.
P. Górski, K. Kułakowski, P. Gawroński, J. A. Hołyst, Destructive influence of interlayer coupling on Heider balance in bilayer networks, Sci. Rep. 7 (2017) 16047.
K. Kułakowski, P. Gronek, A. Borzi, Paradox of integration – mean field approach, IJMPC 28 (2017) 1750133.
M. J. Krawczyk, K. Kułakowski, How networks split when rival leaders emerge, Physica A 492 (2018) 2249.

Additional information:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach: wykładowca określi ilość dozwolonych nieusprawiedliwionych nieobecności. Wygłoszona własna prezentacja niezbędnym warunkiem zaliczenia.