Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Introduction to MS Windows PowerShell and Microsoft Active Directory
Course of study:
2018/2019
Code:
JIS-1-039-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Applied Computer Science
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Wawszczak Roman (wawszczak@fis.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma dać podstawy teoretyczne funkcjonalności Windows PowerShell’a oraz zaznajomić z technikami automatyzowania instalacji, wdrażania i zarządzania systemami Windows w małej i dużej skali.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie użytkowników i współdzielić z nimi dostępne zasoby systemu komputerowego. IS1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi uzyskać z systemu informacje dotyczące konfiguracji systemu i uprawnień użytkowników. IS1A_W02 Activity during classes,
Test results
M_U002 Student potrafi zaproponować konfiguracje pojedynczego systemu operacyjnego oraz domeny serwerów Windows, które w efektywny sposób wykorzystują moc obliczeniową sprzętu oraz spełniają podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w sieci. IS1A_W02, IS1A_U01 Activity during classes,
Test results
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem Microsft PowerShell do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. IS1A_W02 Activity during classes,
Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować w grupie użytkowników i współdzielić z nimi dostępne zasoby systemu komputerowego. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi uzyskać z systemu informacje dotyczące konfiguracji systemu i uprawnień użytkowników. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaproponować konfiguracje pojedynczego systemu operacyjnego oraz domeny serwerów Windows, które w efektywny sposób wykorzystują moc obliczeniową sprzętu oraz spełniają podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w sieci. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem Microsft PowerShell do zarządzania usługą Microsoft Active Directory. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Struktura Usługi Microsoft Active Directory, podstawowe pojęcia i definicje.

 2. Zarządzanie kontami użytkowników i komputerów przy użyciu Microsoft PowerShell i konsol graficznych:
  a) typy kont,
  b) typy grup,
  c) inne obiekty (Udostępnione drukarki, Jednostki Organizacyjne).

 3. Usługi składowe Microsoft Active Directory (dwa wykłady):
  a) NTLM (Windows Redirector),
  b) Kerberos (oraz porównanie do MIT Krb v5),
  c) LDAP,
  d) SMB 3.1,
  e) ADFS 3.0 (Claims based Authentication).

 4. Infrastruktura klucza publicznego:
  a) zasada działania,
  b) implementacja przy użyciu Microsoft Certificate Authority (MS CA Services).

 5. Zarządzanie bezpieczeństwem:
  a) polityki uprawnień – zasada najmniejszego koniecznego dostępu,
  b) Grup Policy Objects – zarządzanie bezpieczeństwem.

Laboratory classes:

1. Instalacja z plikami obrazu na hoście fizycznym i wirtualizatorze.
2. Przegląd aplikacji wiersza poleceń cmd.
3. Komendy PowerShella – zasady konstrukcji cmdlet’ów, uzyskiwanie pomocy, oznaczenia.
4. Obiekty w potoku.
5. Osobisty profil w PowerShellu.
6. Konfiguracja i diagnostyka połączeń sieciowych.
7. Moduły, centralny magazyn modułów, podpisywanie skryptów.
8. Automatyzacja Active Directory Domain Services.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 30 h
Preparation for classes 42 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zależy od przekroczenia progu procentowego opisanego w Regulaminie Studiów AGH.
OC = 0,7 x T + 0,3 x A, gdzie OC – ocena końcowa, T – wynik testu, A – ocena za aktywność i stopień wykonania ćwiczeń.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień związanych z łącznością sieciową wg modelu OSI/ISO, warstwy 1–4.

Recommended literature and teaching resources:

https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/powershell/windows/index
https://msdn.microsoft.com/en-us/powershell/mt173057.aspx

Windows PowerShell 5.0 Krok po kroku, Ed Wilson, APN Promise, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7541-179-9
Microsoft Windows PowerShell. Najlepsze praktyki Ed Wilson, Helion 2015, ISBN 978-83-283-0481-9

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.
Student który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż dwa razy ćwiczenia laboratoryjne i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.
Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.