Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected problems of modern solid state physics
Course of study:
2018/2019
Code:
JFCB-3-301-s
Faculty of:
Physics and Applied Computer Science
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Adamowski Janusz (adamowski@fis.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Szczegółowy program i jego realizacja będą zależały od zaproszonego wykładowcy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. FCB3A_W15 Examination
Skills
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę w zakresie fazy skondensowaną do prowadzenia badań. FCB3A_W06, FCB3A_W18 Examination
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę o aktualnie panujących trendach badawczych w zakresie fazy skondensowanej. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Examination
M_W002 Doktorant ma wiedze na temat współczesnych metod eksperymentalnych fizyki fazy skondensowanej oraz ma wiedzę o modelowaniu własności fizycznych takich układów. FCB3A_W19, FCB3A_W08 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę kreowania interdyscyplinarnych i międzynarodowych projektów badawczych. + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę w zakresie fazy skondensowaną do prowadzenia badań. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę o aktualnie panujących trendach badawczych w zakresie fazy skondensowanej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Doktorant ma wiedze na temat współczesnych metod eksperymentalnych fizyki fazy skondensowanej oraz ma wiedzę o modelowaniu własności fizycznych takich układów. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Selected problems of modern solid state physics

Tematyka zajęć:
Problemy współczesnej fizyki ciała stałego wybrane zgodnie z selekcją dokonaną przez zaproszonego wykładowcę. Sugerowane problemy: metody obliczeń elektronowej struktury pasmowej i struktury atomowej układów o ograniczonych rozmiarach (kropki kwantowe, nanodruty, supersieci) oraz układów quasi-dwuwymiarowych (grafen, silicen). Własności elektronowe układów o ograniczonych rozmiarach i ich zastosowania. Metody doświadczalne badań własności ciał stałych. Nowe materiały o zaplanowanych własnościach i technologie ich wytwarzania. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Nowe materiały magnetyczne i ich zastosowania.

Seminar classes:
Selected problems of modern solid state physics

Tematyka seminarium zostanie określona przez prowadzącego wykład.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Sposób zaliczenia będzie określony przez prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None