Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Brilliant Mute: history of the worldwide silent cinema
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-115-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Academic teachers:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Module summary

Całościowa historia kina niemego jako zjawiska estetycznego, które nadal oddziaływuje na nowoczesną audiowizualność. Poszczególne zjawiska – od prymitywów poprzez kino atrakcji po arcydzieła.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO2A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kina niemego SO2A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma podstawową znajomość historii kina niemego SO2A_W03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Test
M_W002 do uzupełnienia SO2A_W06 Participation in a discussion,
Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat kina niemego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową znajomość historii kina niemego + - - - - - - - - - -
M_W002 do uzupełnienia + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Genialny Niemowa: historia ogólnoświatowego kina niemego – twórcy / kierunki i nurty / arcydzieła.

KLUCZOWE TEMATY ZAJĘĆ:

1. Kino Thomasa Edisona – wczesne amerykańskie prymitywy filmowe.
2. Początki kinematografii europejskich.
3. Szkoła skandynawska.
4. Kino niemieckie – ekspresjonizm i Kammerspiel.
5. Geniusze kina niemieckiego – Murnau, Lang, Pabst.
6. Radziecka awangarda filmowa.
7. Teoria i praktyka kinowa Sergieja Eisensteina.
8. Europejska artystyczna awangarda kinowa.
9. Początki kina japońskiego.
10. Kino hollywoodzkie lat 20.
11. Twórczość Davida Warka Griffitha i Ericha von Stroheima.
12. Złote lata niemej komedii filmowej.
13. Twórczość Charlie Chaplina i Bustera Keatona.
14. Nieme kino francuskie.
15. Kino nieme w obliczu przełomu dźwiękowego – szanse i zagrożenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny będzie test z przedstawionego w czasie trwania semestru materiału naukowego i audiowizualnego.

Prerequisites and additional requirements:

Od studentów wymagana jest obecność na zajęciach, interesowanie się kinem jako sztuką, jako sposobem ekspresji i kanałem komunikacji międzyludzkiej oraz międzykulturowej.

Recommended literature and teaching resources:

Lektura obowiązkowa:
Mike Budd – ‘Odsłony “Gabinetu doktora Caligari”’. Przekład: Iwona Kurz. [w:] ‘Film i historia. Antologia’, red. Iwona Kurz. Warszawa 2009, s.189-241.
David A. Cook – ‘A History of Narrative Film’. New York, London. 1981. (fragmenty na temat kina niemego)
Adam Garbicz, Jacek Klinowski – ‘Kino, wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. Podróż pierwsza 1913-1949’. Kraków 2007.
Aleksander Jackiewicz – ‘Moja historia kina. Tom I – kino prymitywne. Warszawa 1988.
Tomasz Kłys – ’Od Mabusego do Goebbelsa’. Łódź 2013.
Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.) – ‘Historia kina. Tom I – kino nieme’. Kraków 2010.

Lektura dodatkowa:
‘History of the American Cinema’ pod redakcją Charlesa Harpole’a – tom I-III. University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London 1990.
Tom I: Charles Musser – ‘The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907’.
Tom II: Eileen Bowser – ‘The Transformation of Cinema 1907-1915’.
Tom III: Richard Koszarski –’ An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture 1915-1928’.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Literature and other sources will be provided by drop-box.