Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Mobile in e-bussines
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-120-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 4 przedmiotów:
1) Język reklamy
2) Cyberkultura
3) Znaczenie mobile w e-biznesie
4) Społeczności wirtualne
Podczas zajęć Znaczenie mobile w e-biznesie studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania e-biznesu oraz roli jaką pełnią w nim urządzenia mobilne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. SO2A_K09 Execution of exercises,
Activity during classes,
Project
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". SO2A_K03, SO2A_K02, SO2A_K06 Project
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SO2A_K05, SO2A_K04 Project
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. SO2A_U09 Execution of exercises,
Activity during classes,
Project
Knowledge
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. SO2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi świadomie ocenić funkcjonalność aplikacji. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Społeczeństwo komunikacyjne". - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowanie ról w zespole oraz kolejnych etapy realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować efektywną strategię mobilną. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna znaczenie urządzeń mobilnych w e-biznesie. - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna narzędzia wykorzystywane do komunikacji z userem. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Podczas zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania e-biznesu oraz roli jaką pełnią w nim urządzenia mobilne. Omówione zostaną obecnie stosowane rozwiązania mobilne jak również technologie przyszłości, które będą miały znaczący wpływ na e-biznes. W praktycznej części zajęć studenci dokonają analizy wykorzystania mobile w wybranych e-biznesach. Na podstawie zebranych informacji opracują własną strategię zmian mającą na celu jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie technologii mobilnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Contact hours 10 h
Participation in project classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% oceny końcowej stanowi aktywność na zajęciach oceniana przez prowadzącego ćwiczenia.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych ze “społeczeństwem komunikacyjnym”.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Prerequisites and additional requirements:

Smartphone będzie użyteczny na zajęciach.

Recommended literature and teaching resources:

“Funkcjonalność aplikacji mobilnych” – Nielsen Jakob, Budiu Raluca
" Godzina dziennie z mobile marketingiem" – Pasqua Rachel, Elkin Noah
“Przegląd trendów na rynku mobilnym” – http://www.mobileisspicy.pl/wp-content/uploads/2017/08/MOBILE_IS_SPICY_2017.pdf
“Mobile podsumowanie roku 2016” – http://jestem.mobi/2016/12/mobile-podsumowanie-roku-2016-swiat/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

https://pl.linkedin.com/in/grzegorz-ku%C4%87ma-99314358