Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowe technologie w sferze społecznej i edukacji (e-health, e-government, e-learning)
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-309-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Żurek Marzena (marzenazurek05@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Żurek Marzena (marzenazurek05@gmail.com)
Module summary

Kurs jest realizowany w ramach POWER 3.5, w module składającym się z 3 przedmiotów:
1) Zarządzanie różnorodnością (30h)
2) E-inicjatywy zorganizowane społecznie (10h)
3) Nowe technologie w sferze społecznej (e-health, e-goverment, e-learning) (10h)
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rolą “Information and Communication Technologies” (ICT) w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz z wybranymi formami ich zastosowań (e-government; e-health; e-learning).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy związane z funkcjonalnością elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. SO2A_K03 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. SO2A_K07 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". SO2A_K06, SO2A_K03, SO2A_K02 Project
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. SO2A_K05 Project
Skills
M_U001 Potrafi ocenić funkcjonalności elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. SO2A_U08 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. SO2A_W14 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy związane z funkcjonalnością elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. - - - + - - - - - - -
M_K002 Ma wzmocnione kompetencje obywatelskie związane z artykulacją interesów jednostkowych i grupowych, zbiorowym podejmowaniem decyzji oraz realizowaniem programów społecznych. Ma świadomość znaczenia analiz socjologicznych dla projektowania skutecznych sposobów działania zbiorowego. - - - + - - - - - - -
M_K003 Potrafi integrować wiedzę i podejścia analityczne z różnych specjalistycznych obszarów konstytuujących projekt "Komunikacja społeczna". - - - + - - - - - - -
M_K004 Potrafi pracować w grupie z uwzględnieniem zróżnicowania ról w zespole oraz kolejnych etapów realizacji projektu w tym informowanie, operacjonalizacja, konceptualizacja, realizacja, kontrola, ewaluacja. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić funkcjonalności elektronicznych systemów wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych lub zarządzanie lub edukacji lub interakcji jednostek społecznych z instytucjami. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w odniesieniu do demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z rolą “Information and Communication Technologies” (ICT) w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz z wybranymi formami ich zastosowań (e-government; e-health; e-learning). W ramach zajęć zaprezentowane zostaną przykładowe systemy wspomagające: partycypację w życiu wspólnot lokalnych, zarządzanie, edukację, interakcje jednostek społecznych z instytucjami (np. medycyny, władz samorządowych, organizacji pozarządowych). Przedmiotem kursu będą zagadnienia e-demokracji, demokracji bezpośredniej oraz konsultacji społecznych wspomaganych przez nowoczesne technologie informacyjne, a także znaczenie systemów informacyjnych dla realizacji równości praw i swobód obywateli, dostępu do wiedzy, eliminacji podziałów społecznych, geograficznych czy też możliwości wsparcia samorozwoju i samodoskonalenia się. Ponadto, studenci zdobędę praktyczną wiedzę na temat skutecznych metod uczenia się oraz wykorzystania „social media” w edukacji. Sporządzą projekt badania funkcjonalności elektronicznego systemu wspomagania partycypacji w życiu wspólnot lokalnych, zarządzanie, edukacji, interakcji jednostek społecznych z instytucjami.
- Wstęp do przedmiotu, omówienie programu zajęć 1h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-government- 4h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-health i in. – 2h;
- Nowe technologie – zastosowanie w zakresie e-learning – 2h;
- Zakończenie – 1h;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in project classes 10 h
Preparation for classes 5 h
Contact hours 9 h
Completion of a project 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udział w zajęciach.
50% oceny końcowej stanowi ocena z wykonywanych ćwiczeń.
50% oceny końcowej stanowi wykonanie i zaprezentowanie projektu realizowanego w ramach programu POWER 3.5 integrującego wiedzę z wszystkich przedmiotów z tego modułu. Temat projektu zostanie wybrany z puli tematów związanych z “komunikacją społeczną”.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Konsultacje projektu odbywają się w ramach dodatkowych godzin kontaktowych z nauczycielem.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: