Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop of a TV journalist
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-332-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Academic teachers:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Module summary

Zapoznanie studentów ze specyfiką tv jako medium i z umiejętnościami jakie powinien posiadać dziennikarz tv. Przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy przy produkcji filmowej i telewizyjnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego SO2A_K06 Project
Skills
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji SO2A_U06 Execution of a project,
Essay
Knowledge
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów SO2A_W03 Project
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego SO2A_W06 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole twórców i realizatorów telewizyjnych i filmowych; potrafi uczestniczyć w procesie produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 ma umiejętność zachowania się na planie filmowym; ma umiejętność zachowań medialnych przed kamerą; ma umiejętność analizowania produkcji filmowych i telewizyjnych pod kątem sposobu ich realizacji - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
M_W002 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

1. Specyfika dziennikarstwa telewizyjnego (umiejętności dziennikarza, myślenie obrazem, praca zespołowa, etyka )
2. Język filmu i telewizji
- obraz.
- światło
- dźwięk
- montaż
- realizacje telewizyjne
3. Gatunki i formaty telewizyjne
4. Technologia produkcji czyli od pomysłu do realizacji (pomysł, źródła informacji, dokumentacja, kalendarz zdjęć, kosztorys, zdjęcia, postprodukcja)
5. Zachowania przed kamerą
6. Telewizja a Internet- podobieństwa i różnice w sposobie realizacji materiałów
7. Analiza wybranych produkcji telewizyjnych i internetowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Workshops participation 30 h
Contact hours 2 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena pracy zaliczeniowej opisującej własny format telewizyjny, jego treść merytoryczną, sposób realizacji filmowej lub telewizyjnej i aspekty artystyczne.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Prowadzący zajęcia jest czynnym dziennikarzem telewizyjnym, producentem telewizyjnym i nauczycielem akademickim. W swoim dorobku ma realizację ok. 1500 produkcji. Jest związany z TVP i PLATON TV, aktualnie kieruje Laboratorium Technik Wizualnych MediaLab 5.0 w ACK Cyfronet AGH. Posiada również własną firmę producencką.

Additional information:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.