Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-411-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. SO2A_K01, SO2A_K02 Diploma thesis,
Activity during classes
M_K002 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Diploma thesis
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. SO2A_K03 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Diploma thesis
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę. SO2A_U08 Diploma thesis
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. SO2A_U06 Diploma thesis
M_U004 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje. SO2A_U08, SO2A_U03 Diploma thesis
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych SO2A_W09 Diploma thesis
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Diploma thesis
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. SO2A_W14 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym. - - - - - + - - - - -
M_K002 Jest otwarty na argumenty innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych źródeł. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz innych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje. - - - - - + - - - - -
M_U005 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Idea seminarium/proseminarium jest wspólna praca nad jakimś tematem łączącym uczestników. Członkowie seminarium samodzielnie opracowują część zagadnień poruszanych na seminarium i następnie przedstawiają swoje opracowania w postaci prezentacji, referatu. Oczywiście wcześniej dyskutują nad zaproponowanymi tematami wystąpień wykazując się posiadaną wiedzą. Wniosek z tego jest oczywisty: zajęcia są obowiązkowe.

Seminar classes:
-
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa- zaliczenie seminarium

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Additional information:

W celu terminowego ukończenia studiów konieczne jest przestrzeganie harmonogramu prac.