Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Antropologia korporacyjna
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-112-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SO2A_K06 Presentation
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Presentation
Skills
M_U003 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SO2A_U08 Presentation
M_U006 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SO2A_U01, SO2A_U02 Presentation
Knowledge
M_W006 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SO2A_W03 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. - - - + - - - - - - -
M_K003 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U003 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. - - - + - - - - - - -
M_U006 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W006 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Antropologia korporacyjna

Celem uzupełniającego kursu jest krytyczne omówienie roli antropologii współczesnej w badaniach świata organizacji, przemysłu i usług. Antropologia korporacyjna funkcjonuje mniej więcej od 20 lat, antropolodzy Lucy Suchman i Julian Orr podjęli pracę Centrum Xerox badając to, jak ludzie wchodzą w interakcje z technologią. Od tego czasu firmy próbują, z wykorzystaniem wiedzy antropologów, uzyskiwać coraz dokładniejsze badania konsumenckie, lepsze oceny produktów czy technologii przed ich wprowadzeniem w życie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in project classes 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena konwersatorium jest oceną z zaliczenia (ta zdobywana na podstawie znajomości tekstów na konkretne zajęcia i dyskusji nad nimi) bądź (opcjonalnie) wynikiem krótkiego (5-10 str.) eseju z zakresu antropologii organizacji, którego temat winien być uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Teksty obowiązkowe:
Dunn, Elizabeth (2008) Prywatyzując Polskę. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
Kossakowski, Radosław (2008) Między dramaturgią a totalnością – call center w zwierciadle socjologii Ervinga Goffmana, “Studia Socjologiczne” 1(188), s. 77-98.
Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.

Teksty dodatkowe:
Kane, Kate (1996) Anthropologists Go Native in the Corporate Village. Fast Company,October/November.
Knight, Will (2004) Anthropologists to Beat Gadget Rage. New Scientist, December 18.

Inne materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Do uzupełnienia

Additional information:

MODUŁ KANONICZNY
Celem modułu jest dostarczenie wiedzy z zakresu socjologii, zmiany społecznej i zróżnicowania społecznego
niezbędnej do krytycznego myślenia, analizowania rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz poszukiwania
społecznych i kulturowych aspektów innowacji, technologii i zmiany.