Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Smart city i smart community
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-212-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Gądecki Jacek (jgadecki@agh.edu.pl)
Module summary

Smart city i smart community

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SO2A_K04 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SO2A_K08 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SO2A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego SO2A_U05, SO2A_U04 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SO2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SO2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu właściwie dobranego przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:

Warsztaty:
Celem zajęć jest prezentacja koncepcji Smart City oraz praktyk związanych z kształtowaniem środowiska życia. W ramach warsztatów Smart City zajmujemy się innowacjami społecznymi i technologicznymi oraz rozwiązaniami z zakresu taktycznego urbanizmu, urban gardeningu, etc.
Warsztaty / projekt społeczny
Projekt społeczny to zajęcia warsztatowe, które opierają się na trzech blokach skupionych wokół istotnych dla projektodawców/nie pytań, które stawia Laswell: „dlaczego?”, „co?” i „jak?” chcemy robić. Bloki te odpowiadają pracy nad diagnozą sytuacji wyjściowej (dlaczego?), formułowaniu celu i rezultatów interwencji (co?) oraz opracowaniu metodologii projektu (jak?).
Zajęcia dostosowane są do potrzeb różnych grup Odbiorców/ń: od osób rozpoczynających swoją przygodę z projektowaniem po te, które mają już w tej dziedzinie średnie doświadczenia. Poprzez formy warsztatowe (ćwiczenia, symulacje, case study) pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do a) myślenia projektowego b) tworzenia wniosków dotacyjnych.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o założenia i wnioski programu Bardzo Młoda Kultura uwzględniając m.in. specyfikę wniosku w ramach konkursu, w tym preliminarza wydatków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Realization of independently performed tasks 31 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 35 h
Contact hours 4 h
Participation in project classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w konwersatorium – raport diagnostyczny,
wykonanie projektu warsztatowego – projekt społeczny,
uczestnictwo w wykładach – obecność;
Ocena jest składową 3 kursów wchodzących w jej skład (średnia). Każdy z kursów oceniany jest odrębnie. Jednak zaliczenie wszystkich jest konieczne do zaliczenia całego modułu. Ocena ma charakter ważony
- ocena z wykładu – 25% oceny końcowej,
- ocena z konwersatorium – 25% oceny końcowej,
- ocena z warsztatów projektowych – 50% oceny końcowej;

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Allwinkle, S., Cruickshank, P., 2011. Creating Smart-er Cities: An Overview. Journal of Urban Technology 18,
1–16.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., Tryfonas, T., 2013. Living Labs, Innovation Districts and Information Marketplaces:
A Systems Approach for Smart Cities. Procedia Computer Science 16, 668–677.
Winters, J.V., 2011. WHY ARE SMART CITIES GROWING? WHO MOVES AND WHO STAYS*. Journal of
Regional Science 51, 253–270.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ PROJEKTOWY: SMART COMMUNITY
Koncepcja smart city wskazuje na konieczność budowania mądrych (smart) wspólnot lokalnych, w których
zarówno władze, przedsiębiorcy jak i mieszkańcy rozumieją potencjał technologii informacyjnych i świadomie decydują o ich zastosowaniu do zmian w swoim otoczeniu.

Moduł projektowy Smart Community koncentruje się na budowaniu świadomych i uzgodnionych decyzji
w sprawie wykorzystania technologii jako katalizatora do rozwiązywania potrzeb społecznych i gospodarczych w skali lokalnej. W trakcie wykładów, zajęć projektowych i warsztatów Studenci i Studentki
będą konstruować rozwiązania na realne problemy określonych wspólnot (np. w skali sąsiedztwa, dzielnicy
gminy).

W celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, grupy warsztatowe będą wspierane serią konsultacji z zakresu strategii komunikacyjnych oraz metodologii badań: dobra analiza potrzeb oraz przygotowanie komunikacyjne są niezbędne dla sukcesu inicjatywy inteligentnych społeczności. Prezentacja rezultatów prac nad projektem semestralnym odbędzie się z udziałem zaproszonych partnerów społecznych.