Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-222-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. SO2A_K04 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. SO2A_K03 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. SO2A_U10 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Activity during classes,
Examination,
Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W10 Examination,
Diploma thesis,
Presentation,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. SO2A_W09 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i nnych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. - - - - - + - - - - -
M_K003 Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - + - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisane prac z zakresu socjologii. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Umie przygotować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narządzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Do udziału w seminarium zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem szeroko rozumianych nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu prywatnym i publicznym, a zwłaszcza w procesach i procedurach politycznych oraz w instytucjach państwa. W ramach seminarium analizowane będą między innymi kwestie wpływu nowych technologii na procesy komunikowania, mobilizacji społecznej, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz przemiany jakim podlegają media. Analizie mogą też być poddane konsekwencje rewolucji informacyjnej w innych – wybranych przez seminarzystów – sferach życia społecznego. Własne, oryginalne pomysły na tematykę pracy nie są wymogiem uczestnictwa w seminarium, ale są mile widziane.
Podane poniżej tematy wybranych, zrealizowanych już prac magisterskich ilustrują zakres problematyki seminarium:
• Udział użytkowników serwisu „Wiadomości.onet.pl” w sieciowej debacie publicznej
• Sieć jako narzędzie budowy wizerunku zgromadzeń zakonnych oraz zakonów
• Internet jako źródło więzi. Analiza aktywności użytkowników sieci, zaangażowanych w problematykę kryptowalut
• Sieciowe forum pracownicze jako nowy sposób komunikacji w firmie
• Sportowcy elektroniczni – nowy rodzaj subkultury? Analiza forum internetowego netwars.pl
• Problem in vitro w debacie publicznej. Analiza publikacji w tygodnikach „Gość Niedzielny” i „Newsweek”
• Wizerunek sieciowy mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
• Internet jako narzędzie komunikacji między polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego a wyborcami
• Koncepcja agenda setting na przykładzie polskich programów informacyjnych. Analiza treści Wiadomości TVP i Faktów TVN
• „Miękka siła” Japonii i Korei Południowej. Obecność kultury popularnej krajów dalekowschodnich w Polsce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowym wymogiem stawianym uczestnikom seminarium jest posiadanie względnie sprecyzowanych zainteresowań, umiejętność patrzenia na świat szeroko otwartymi oczami oraz wyciągania wniosków z tego co dzieje się dookoła.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sylabusy z proseminariów i seminariów dyplomowych są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy