Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Pokolenia na rynku pracy
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-310-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Machnicka Zyta (zyta.machnicka@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Machnicka Zyta (zyta.machnicka@gmail.com)
Module summary

do uzupełnienia

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych SO2A_K04 Participation in a discussion
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur SO2A_K08 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych SO2A_U03 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego SO2A_U05 Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania SO2A_W05 Participation in a discussion,
Execution of a project
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych SO2A_W07 Participation in a discussion,
Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych - - - + - - - - - - -
M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego zwłaszcza przy wykorzystaniu przekazu medialnego - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowania - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
WARSZTATY UZUPEŁNIAJĄCE: POKOLENIA NA RYNKU PRACY

Warsztaty mają na celu zaznajomić studentki i studentów ze zmianami struktury i warunków pracy wynikającymi z intensyfikacją procesu starzenia się społeczeństw. Firmy i instytucje muszą wdrażać strategie ułatwiające długą i efektywną aktywność zawodową przy równoczesnym przeciwdziałaniu pojawienia się konfliktów międzypokoleniowych. W ramach zajęć warsztatowych omówione zostaną różne scenariusze radzenia sobie z potencjalnymi napięciami wynikającymi z różnic międzypokoleniowych; zostaną omówione cechy definiujące różne pokolenia, ich potrzeby i systemy wartości, które mają wpływ na sposób zarządzania pracownikami w firmie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Preparation for classes 7 h
Completion of a project 10 h
Participation in project classes 12 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu 80%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Brooke, Libby i Philip Taylor. 2005. Older workers and employment: managing age relations, “Age and Society”
25(3): 415-429.
Bugajska J. 2007.: Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne, Warszawa: CIOP-PIB.
Glass, Amy. 2007. Understanding generational differences for competitive success, “Industrial and Commercial
Training” 39(2): 98 – 103.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Warsztaty uzupełniające w semestrze II student musi zaliczyć 4, uzyskuje za nie 4ECTS:
Grywalizacja w zarządzaniu
Gender mainstreaming
Pokolenia na rynku pracy
Komunikowanie w mediach społecznościowych
Warsztaty prowadzone są przez praktyków.