Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Humanitics / humanist in action
Course of study:
2018/2019
Code:
HSO-2-412-II-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Innovations and social interventions
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Baranowa Anna (baranowa@interia.pl)
Academic teachers:
Baranowa Anna (baranowa@interia.pl)
Module summary

Zajęcia służą przygotowaniu samodzielnej akcji artystyczno-społecznej (możliwe konsultacje artystów aktywistów ze środowiska krakowskiego).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie wybrane aspekty sztuki współczesnej. SO2A_K08 Project,
Activity during classes
M_K002 Docenia znaczenie działań artystycznych dla partycypacji społecznej. SO2A_K07 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować akcję artystyczno-społeczną. SO2A_U03 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne przejawy obecnością sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. SO2A_W14 Oral answer,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie wybrane aspekty sztuki współczesnej. - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia znaczenie działań artystycznych dla partycypacji społecznej. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować akcję artystyczno-społeczną. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne przejawy obecnością sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

  1. Dwa happeningi – 1981 i 2011
  2. „Linia podziału” Tadeusza Kantora (1965) – uaktualniona po czterdziestu latach
  3. Katarzyna Kozyra buffo i serio – debata wokół wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie (2011/2012)
  4. „Broszka w tchawicy” – akcja społeczna przeciwko zabudowie Młynówki Królewskiej (2012)
  5. Żal po Krzysztoforach (2013-2015)
  6. W obronie kaplicy Jerzego Nowosielskiego (2015)
  7. Happening „Nici z parkingu” – w obronie placu Inwalidów i Parku Krakowskiego (2015)
  8. Przeciw pomnikomanii
  9. O pomniku efemerycznym na Plantach Krakowskich (idea osłonięcia pnia jesiona wyniosłego powalonego wiatrem w lutym 2017 i jej artystyczne konsekwencje)
  10. W obronie pomnika Wielkiej Mandali w Rzeszowie (2017-2018)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Contact hours 2 h
Completion of a project 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie projektu samodzielnej akcji artystyczno-społecznej.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Anna Baranowa (ur. 1959), historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw. Zajmuje się sztuką XIX i XXI wieku. Posiada liczne publikacje rozproszone w czasopismach, katalogach wystaw i pracach zbiorowych oraz książkę Osobno i razem. Szkice o twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret (Cricoteka, Kraków 2015). Stale współpracuje z redakcją „Nowej Dekady Krakowskiej” (wcześniej „Dekady Literackiej”). Od roku 2015 współpracuje z awangardowym Teatrem 52 Hz. Zawodowo jest związana z Instytutem Historii Sztuki UJ i Wydziałem Malarstwa ASP w Krakowie. Od roku 2003 kieruje Sekcją Sztuki Nowoczesnej przy Oddziale Krakowskim SHS. Jest członkinią Sekcji Polskiej AICA. Od roku 2003 przez trzy kadencje należała do Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W roku 2010 została wyróżniona Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Zasługi dla Kultury Polskiej. W roku 2016 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za działalność na polu Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Additional information:

None