Dane EK kierunkowego:
Kod:
BF3A_W02
Kierunek obejmowany:
Biofizyka
Efekt kształcenia:
Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
Odniesienia do EKO: