Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki i fizyki
Odniesienia do EKO:
  • P6S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
  • P6S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P6S_WK_XA_01
    Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.