Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_W03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna i rozumie zagadnienia z zakresu struktur danych oraz programowania, w tym w zakresie baz danych i grafiki komputerowej
Odniesienia do EKO:
  • P6S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów.
  • P6S_WG_XA_03
    Absolwent zna i rozumie praktyczne przykłady implementacji metod stosowanych do rozwiązywania typowych problemów właściwych dla danego kierunku studiów.
  • P6S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.