Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując prace i korzystając z wszelkich baz danych, literatury i innych źródeł
Odniesienia do EKO:
 • P6S_UW_XA_01
  Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji. dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 • P6S_UW_XA_02
  Absolwent potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod, w tym symulacji komputerowych i metod numerycznych.
 • P6S_UW_XA_03
  Absolwent potrafi planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.
 • P6S_UK_XA_01
  Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii.
 • P6S_UO_XA_01
  Absolwent potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.