Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_U04
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem z zakresu fizyki i informatyki, również w języku angielskim na poziomie B2
Odniesienia do EKO:
 • P6S_UK_XA_01
  Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii.
 • P6S_UK_XA_03
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • P6S_UW_InzA_02
  Absolwent potrafi przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich rozwiązywaniu: – wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, – dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
 • P6S_UK_TA_01
  Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii.
 • P6S_UK_TA_03
  Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.