Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K01
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej: zachowującego się profesjonalnie i etycznie, odpowiedzialnego za siebie i zespół, ustawicznie dokształcającego się
Odniesienia do EKO:
 • P6S_KK_XA_01
  Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
 • P6S_KK_XA_02
  Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
 • P6S_KO_XA_01
  Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 • P6S_KO_XA_02
  Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
 • P6S_KR_XA_01
  Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
 • P6S_KK_TA_01
  Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
 • P6S_KK_TA_02
  Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
 • P6S_KO_TA_01
  Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
 • P6S_KO_TA_02
  Absolwent jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego.
 • P6S_KR_TA_01
  Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.