Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KR_XA_01
    Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: – przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, – dbałości o dorobek i tradycje zawodu.