Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS1A_K03
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
rozumie możliwości komeryjnego zastosowania systemów informatycznych
Odniesienia do EKO:
  • P6S_KO_XA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • P6S_KO_TA_03
    Absolwent jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.