Dane EK kierunkowego:
Kod:
IS2A_W02
Kierunek obejmowany:
Informatyka Stosowana
Efekt kształcenia:
zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee z zakresu systemów równoległych i rozproszonych
Odniesienia do EKO:
  • P7S_WG_XA_01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_XA_02
    Absolwent zna i rozumie główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych istotnych dla programu kształcenia.
  • P7S_WG_InzA_01
    Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.